Prøv avisen

Kirker satser massivt på folkemødet

Bertel Haarder har efterlyst kirkens tilstedeværelse ved folkemødet. Foto: Marie Hald

Omkring 40 arrangementer på dette års folkemøde på Bornholm har et kirkeligt tilsnit

Ved det første folkemøde på Bornholm i 2011 måtte man spejde langt efter kirke og kristendom. Det behøver man ikke i år.

De næste fire dage holdes folkemøde i Allinge på det nordlige Bornholm, og trods statsbesøget fra Kina vil danske politikere, organisations- og mediefolk strømme til ferieøen i stort tal. Blandt de omkring 750 events, møder og arrangementer vil både folkekirken, frikirkerne og kirkelige organisationer være massivt repræsenteret. Omkring 40 arrangementer har et kirkeligt tilsnit.

LÆS OGSÅ: Folkemødet vil være Bornholms svar på Roskilde

Blandt andet bliver der holdt seks gudstjenester foruden en stribe morgen- og aftenandagter. På møderne tages emner som værdikamp, religion i det politiske rum, åndsfrihed, frivillighed, integration, u-landsbistand, fattigdom i Danmark og klimaudfordringer op.

Om årsagen til, at kirken er så bredt med, forklarer leder af Kristent Pædagogisk Institut Carsten Hjorth Pedersen:

Det skyldes, at idémanden til folkemødet, Bertel Haarder (V), i 2011 meget tydeligt efterlyste det kirkelige islæt på mødet. Jamen, så skal han da i hvert fald få kirkelig deltagelse, har man tænkt rundt omkring.

Mange af arrangementerne overlapper hinanden, men på forhånd viste det sig umuligt at koordinere kirkernes tilbud, selvom forsøget på at få en fælles kirkelig stand blev gjort. Så grundtvigianere, missions- og frikirkefolk stiller op med hver deres arsenal af arrangementer.

Nu har det almindelige danske anarki bredt sig, men jeg kunne nu godt forestille mig, at vi til næste år vil arbejde sammen. Når der er 750 arrangementer på så kort tid, bliver der nok nogle tomme telte rundt omkring, men nu prøver vi. Det er i høj grad en prøveballon, siger Carsten Hjorth Pedersen.

Han er står i spidsen for projektet Åndsfrihed, som bakkes op af blandt andre Indre Mission, Luthersk Mission og Foreningen af Kristne Friskoler på standen Oh Frihed. Formålet med den er dels at bakke op om de lokale missionsfolk på Bornholm, dels at få politikere, medier og meningsdannere i tale.

Begrebet åndsfrihed forbindes ellers mest med Grundtvig, og i Grundtvigsk Forums telt kan man i eftermiddag blandt andet høre en debat mellem folketingsmedlemmerne Marianne Jelved (R) og Per Stig Møller (K) samt professor Ove K. Petersen. Emnet er Værdikamp hvad kæmpes der om?.

Sekretariatsleder Hans Grishauge fra Grundtvigsk Forum fortæller, at man håber at kunne synliggøre, hvad folkeoplysning er. Inspirationen til mødet om værdikampen kommer fra Ove Kaj Petersens bog Konkurrencestaten, som dømmer velfærdsstaten død.

Vi synes, at det er en ny måde at se på værdier og menneskesyn på, og det vil vi gerne sætte til debat, siger Hans Grishauge.

Frikirkerne og flere tværkirkelige organisationer har grupperet sig på standen Mellem himmel og jord. Både pinsekirken, baptistkirken, Bibelselskabet, Dansk Missionsråd, Danske Kirkers Råd, Evangelisk Alliance og Folkekirkens Nødhjælp stiller op her.

Generalsekretær Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp mener, at organisationen passer godt ind på netop denne stand.

Vi er med på folkemødet, fordi alle beslutningstagerne er der, siger han.

Vi har to arrangementer. Det ene handler om klimaet og det andet om u-landsbistanden, hvor vi gerne vil skabe forståelse for, at u-landsbistanden igen skal op på én procent af bruttonationalproduktet, som der står i regeringsgrundlaget.

Henrik Stubkjær håber, at den uformelle form kan være med til at skabe dialog på en anden måde, end man kan til daglig ved at møde politikere på Christiansborg. Derudover satser han på, at man kan få nødhjælpens bagland i tale.

Generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard fra Bibelselskabet ser ikke problemer i, at der bliver så mange kirkelige arrangementer på samme tid og sted.

Stort set alle ministre kommer til Bornholm, og den enorme opbakning til arrangementet er måske det, der skal til, for at få flere folk til at rejse til Bornholm. Udgangspunktet er, at det er en festival, som er præget af basartankegangen, siger han.

Blandt andre kirkelige arrangører kan nævnes Landsforeningen af Menighedsråd og Kvækerne i Danmark, der vil holde stille andagter for fred, samt Blå Kors, der sætter fokus på alkoholmisbrugs konsekvenser for familielivet.

Den samlede liste over møder og begivenheder kan ses på Kristeligt Dagblads hjemmeside

k.dk.