Prøv avisen

Klæder skaber viden om fortiden – og Danmark er med fremme

Professor Marie-Louise Bech Nosch er en af verdens førende tekstilforskere. Her ses hun ved en væv, som forskerne på Center for Tekstilforskning bruger i deres arbejde med at genskabe fortidens tøj. – Foto: Jens Welding Øllgaard

I løbet af det seneste årti er studier af tøj og metoder til tøjfremstilling skiftet fra at være en lille forskningsniche til at være katalysator for en ny og mere detaljeret viden om fortiden. En stor del af årsagen hertil er Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet

Hvis arkæologer ét sted i verden ikke har ét eneste stykke overleveret tøj fra oldtiden, men til gengæld finder en tenvægt, der har været anvendt til at spinde garn i hånden, er det i dag muligt at sammenholde dette fund med data andre steder fra og regne ud, omtrent hvordan periodens tøj så ud.

Via ord og begreber fra beklædningens univers på forskellige sprog har forskere også i de senere år kunnet kortlægge oldtidens handelsveje mere præcist end nogensinde.

Og det er tekstilforskere, der via kemiske farveanalyser har givet et nyt billede af, hvordan Huldremosekvinden og andre jernalderdanskere så ud. Tidligere troede man, at alt periodens tøj var kedeligt brunt. I dag ved man, at det også var rødt, blåt og gult, og at datidens mode var til både striber og tern.

Gennem de seneste 10-15 år er tekstilforskning blevet et af de felter, som har givet arkæologer, historikere og antropologer verden over vigtig ny viden om, hvordan fortidens mennesker levede og så ud, og centralt i denne udvikling er det forskningscenter, som Københavns Universitet oprettede i 2005, hvor forskere fra mange lande og på tværs af mange forskningsdiscipliner arbejder sammen.

”Ved at samle viden har vi fået et volumen, som gør, at de konklusioner, vi for eksempel drager fra bronzealderens egekistefund, kan bruges andre steder i verden, hvor man måske ikke har en eneste tråd overleveret, men til gengæld har skriftlige kilder. Efterhånden har vi en viden, som kan bidrage til for eksempel den økonomiske historie eller militærhistorien, når vi ret præcist kan beregne, hvor lang tid det tog at fremstille et sejl til et skib, eller hvad der skulle til for at beklæde den romerske hær,” forklarer Marie-Louise Bech Nosch, der er professor ved Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet og fra dets oprettelse og indtil årsskiftet tillige centerleder.

Hun peger på, at Danmark ikke er det land i verden, som har de bedste skiftlige kilder fra oldtiden. Til gengæld har vi i Huldremosekvinden, Grauballemanden og Egtvedpigen med flere nogle særdeles velbevarede oldtidsfund, hvor dele af tøjet også findes endnu.

Dels har danske museer en lang tradition for arbejdende værksteder, hvor man prøver at genskabe fortidens metoder, herunder tøjproduktion. Dels har vi i dag også et forskningscenter, som anerkendes internationalt for at have transformeret tekstilforskningen til at have en langt mere central placering i studiet af såvel oldtiden som den nyere historie.

Som eksempel på, hvad man kan lære af nyere historiske kilder om tøj, nævner Marie-Louise Bech Nosch, at hun sammen med en forskerkollega er ved at studere 300 år gamle tekster, som beskriver, hvordan den franske og spanske konge på det tidspunkt sendte agenter til Mexico, fordi tøjmarkedet flød over med billige kinesiske kopiprodukter, som truede de europæiske silkevarer.

”Det giver indsigt i, at selv i en periode, hvor hver husstand herhjemme lavede sit eget øl og havde sine egne høns gående, var industrialiseringen sat ind med tøjproduktion og salg på et globalt marked, og hvor europæiske magthavere så et behov for at drive industrispionage mod kinesiske konkurrenter.”

”Teksten beskriver, at det kinesiske tøj er lavet med de samme teknikker som de europæiske, men med mindre kvalitetsbevidsthed. Men da forbrugerne heller ikke er kvalitetsbevidste, og kopivarerne er langt billigere, argumenteres der for, at Europa er nødt til at stå sammen mod truslen fra kineserne. Det lyder jo meget nutidigt, men stammer altså fra 1700-tallet,” fortæller Marie-Louise Bech Nosch.