Begravelser for rullende kameraer og offentlige mindesider. Er vores sorg blevet fælleseje?

Sorg er blevet en sag for fællesskabet og sundhedsvæsenet og måske i lidt for høj grad, siger sorgforsker Mai-Britt Guldin.