Køn og ligestilling er nøglen til kulturelt opgør med radikal islam

Ny kvindemoské, lovgivning mod barnebrude og debat om religion og køn efter begivenhederne i Köln er tegn på et tiltagende kulturelt pres på islams kvindesyn. Det kan både føre til større konfrontation og positiv forandring, vurderer flere

Sherin Khankan er initiativtageren bag den nye moské for kvinder. Foto: Nikolai Linares

Danmarks første kvindemoské har set dagens lys. Et ”feministisk projekt” kalder initiativtager og imam Sherin Khankan den nyetablerede Mariam Moskéen, som skal være et alternativ til den mandsdominerede praksis blandt muslimske trossamfund herhjemme.

Siden begivenhederne i den tyske by Köln nytårsnat har der været intenst fokus på islams kvindeundertrykkende aspekter. Senest har udlændingeminister Inger Støjberg (V) taget initiativ til lovgivning, som skal forhindre muslimske ægteskaber med mindreårige kvinder.

Køn og ligestilling er blevet nøglen til et markant kulturelt opgør med reaktionære tendenser blandt muslimer i Vesten, siger religionssociolog Brian Arly Jacobsen.

”Fokus på køn og ligestilling er både politisk og samfundsmæssigt blevet en strategi, man har valgt i Danmark og andre vesteuropæiske lande som et område, der viser nogle tydelige værdimæssige forskelle, og som dermed kan vise, i hvilket omfang flygtninge og indvandrere er klar til at blive integreret,” siger Brian Arly Jacobsen.

Han peger på, at det øgede fokus og initiativer som kvindemoskéen kan føre til mere konfrontation med bestemte muslimske grupper i samfundet, men også over tid lægge et kulturelt pres, som fører til forandring.

”Det kan være med til at skabe et rum for, at man kan anerkende kvinders ligestilling og eksempelvis homoseksualitet inden for rammerne af islam. Der vil fortsat være en gruppe muslimer, som vil kæmpe imod den tanke, men som samfund må man også pege på de områder, hvor man mener, der skal ske en strukturel tilpasning,” siger han.

Også De Konservatives Naser Khader peger på køn og ligestilling som det mest centrale spørgsmål i islamdebatten i øjeblikket. Både på sociale medier og til foredrag rundt om i landet mærker han et markant skift i debatten.

”Den misforståede tolerance og halalholdninger er i bevægelse i øjeblikket. Siden efteråret er der opstået en langt højere grad af realisme. Kvindeundertrykkelse findes ikke kun blandt islamister, men også blandt mainstream muslimer, og der er brug for et tydeligt kulturelt opgør med den undertrykkelse, hvis tingene skal bevæge sig i den rigtige retning,” siger Naser Khader.

At det kulturelle opgør er på vej, mærker Khader, når han på Facebook giver udtryk for en hård kritik af barnebrude og får flere end 20.000 likes. Og han mærker det til foredrag for Husmoderforeningen i Aabenraa, hvor ældre danske kvinder bakker op om et tydeligt forsvar for den ligestilling mellem mænd og kvinder, som Danmark har kæmpet sig til over årtier.

”Isoleret set vil en kvindemoské i København nok ikke få den store betydning. Men det kan være med til at åbne øjnene for, at mange muslimske kvinders rettigheder undertrykkes. Desværre er der stadig for mange i feministiske kredse, på venstrefløjen og langt ind i det politiske establishment, som lukker øjnene og relativiserer debatten med henvisning til sexisme blandt danske mænd,” siger Naser Khader.

På kvindernes internationale kampdag, den 8. marts, holder Institut for Menneskerettigheder et stort debatarrangement om netop religion og ligestilling. Tidligere tiders berøringsangst for emnet er på vej væk, siger ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt Liisberg.

”Vi ser blandt andet, at mange yngre debattører, både med dansk og anden etnisk baggrund, i stigende grad melder sig på banen i samfundsdebatten. Det er en positiv udvikling, hvor emner som køn og ligestilling står helt centralt. Samtidig ser vi også, at debatten om netop de emner bliver mere polariseret. Derfor bliver det afgørende at fastholde, at debatten om religion og ligestilling er kompleks, og ikke kun islam, men alle religioner har store udfordringer med ligestilling,” siger Maria Ventegodt Liisberg.