Kønsforsker: Delingen af børnepenge gør forældreskabet mere lige

Fra nytår bliver børnepengene delt mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed. I dag bliver pengene typisk udbetalt til moderens konto

"Traditionelt har man givet mødrene et større ansvar – og byrde, kan man sige – så det er også et signal om, at moderen faktisk godt kan forvente, at faderen tager fuldt ansvar. "
"Traditionelt har man givet mødrene et større ansvar – og byrde, kan man sige – så det er også et signal om, at moderen faktisk godt kan forvente, at faderen tager fuldt ansvar. ". Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix.

Steen Baagøe Nielsen, lektor, ph.d. i køns- og omsorgsforskning, Roskilde Universitet, hvad er fordelen ved at dele børnepengene lige mellem far og mor?

Man sender et signal om, at forældreskabet involverer både far og mor, og at de er ligeværdige. Hvordan det konkret vil tage sig ud, og om det vil ændre praksis og dynamik i familierne, er svært at sige noget om. Men man sender nogle signaler om, at familier er en demokratisk institution, hvor kvinder og mænd i udgangspunktet er stillet lige, og man kan finde fornuftige aftaler om børnenes liv.

Er det på tide, at det sker?

Ja, der er jo i al lovgivning en bestræbelse på at gøre reglerne mindre afhængige af køn og traditionelle orienteringer, så i den forstand er det et forsøg på at opdatere lovgivningen.

Gør det en forskel for barnet?

Det kommer an på, hvordan det her stykke lovgivning forvaltes af forældrene. Børn er jo ofte på afstand af, hvordan forældres økonomi hænger sammen, så det kan man ikke gå ud fra, men man sender et signal og understøtter det faktum, at kønnene er under forandring. Man imødekommer et ønske om at udrydde nogle traditionelle arbejdsdelinger. Traditionelt har man givet mødrene et større ansvar – og byrde, kan man sige – så det er også et signal om, at moderen faktisk godt kan forvente, at faderen tager fuldt ansvar. Gennem de seneste 30-40 år har mange mænd jo påtaget sig langt flere opgaver i hjemmene, og der forventes i de unge familier en ligeværdighed, som også er et godt signal til børnene, så man kan måske sige, at det potentielt kan være til gavn for dem.

Først delt barsel, snart delte børnepenge. Nyder faderen godt af ligestillingen i øjeblikket?

Jeg vil nærmere sige, at lovgivningen længe har haltet efter den udvikling, som vi har set i yngre familier, der går hen imod et mere nærværende og deltagende faderskab. Vi nærmer os måske mere og mere en situation, hvor vi har en lovgivning, som svarer til den stigende grad af fællesskab, der er om forældreskabet. Vi har hyldet moderskabet med store ord og følelser, mens faderskabet mere har været noget med, at far betaler. Nu har vi så et mere ligestillet begreb om forældreskabet, hvor kønnene træder mere i baggrunden.

Hvad bliver næste fokusområde for ligestilling?

Jeg kan ikke lige forudse, hvor slaget kommer til at stå. Men der ligger jo en stor opgave i at indrette overenskomsterne efter de nye barselsregler, og så har vi jo den fortsatte kamp om ligeløn og fornuftige lønninger i omsorgsfagene.

Hvem står for køb af vinterstøvler hjemme hos jer?

Nu er mine børn 19 og 25 år. Men jeg tror efterhånden, at det er sådan i mange familier, at vinterstøvlekøbet handler om, hvem der har bedst mulighed for at nå det, eller hvem der har børnene en weekend, hvor det passer ind. Med hensyn til pengene er der mange forældre, som har oprettet en børnekonto eller har en fælleskonto, hvor pengene sættes ind.