Prøv avisen

Kokain er blevet middelklassens populære stof

Udover hash er kokain, amfetamin og ecstacy de stoffer, der fylder mest blandt de 16-24-årige danskere, viser Sundhedsstyrelsens rapport. Illustration: Rasmus Juul

Sundhedsstyrelsens tal viser, at andelen af kokainbrugere er steget markant siden 2000. Men selvom kokain er blevet mere udbredt, er det stadig en meget lille andel af befolkningen, der prøver stoffet, påpeger ekspert

Den 29-årige murermester Simon Iversen fra København sniffede sin første bane kokain for at blive opstemt til en fest, da han var i begyndelsen af 20’erne. I flere år brugte han kun kokain ved sjældne lejligheder, men forbruget tog fart, da han som udlært murer begyndte at træne intensivt i et fitnesscenter. Hans omgangskreds, der tidligere havde bestået af lærlinge, blev efterhånden skiftet ud med en gruppe selvstændige med flere penge mellem hænderne. Langsomt blev kokainen en mere fast del af Simon Iversens liv.

”Det var helt anderledes end at drikke sig fuld. Det virkede som en form for adrenalin, hvor man blev kvikket op og havde let ved at snakke med alle,” siger Simon Iversen, der har fortalt om sit kokain-forbrug i reality-programmer på DR 3. Men da Simon Iversen var omkring 26 år, begyndte det at gå galt. Det, der i starten var et rekreativt forbrug et par gange om måneden, endte med en følelse af afhængighed. Han skulle have stoffet flere gange om dagen for at kunne fungere, og han lavede storindkøb, hvor han brugte 45.000 kroner på et parti kokain, så han altid havde det på sig. Han fik tankemylder og kunne ikke sove om natten. Når han vågnede om morgenen, var kokain det første, han tænkte på. Simon Iversen har holdt lange pauser fra sit kokainforbrug flere gange, og han har nu været stoffri siden nytår.

Udover hash er kokain, amfetamin og ecstacy de stoffer, der fylder mest blandt de 16-24-årige danskere, viser Sundhedsstyrelsens rapport ”Narkotikasituationen i Danmark 2017”. Mens en femtedel af de 16-24-årige har prøvet at ryge hash inden for det seneste år, har 1,6 procent prøvet amfetamin eller ecstasy. Rapporten viser, at det især er kokainforbruget, der vokser, og at andelen af unge, der har prøvet kokain, er steget markant siden 2000. For 17 år siden havde 2,8 procent af de 16-24-årige prøvet kokain inden for det seneste år. I 2017 var det tal vokset til 4,4 procent.

Eksperter understreger, at tallene er usikre, men dog de mest kvalificerede, der findes på narkoområdet.

I sidste uge måtte tidligere folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt (V) forlade Folketinget, fordi han i sommer blev pågrebet af politiet, da han kørte bil med kokain i blodet.

Tidligere er den kendte erhvervskvinde Rigmor Zobel blevet dømt for besiddelse af kokain, og en række kendte sportsstjerner og fotomodeller har været åbne om deres kokainforbrug.

Misbrugsportalen, der både tilbyder behandling og telefonrådgivning, oplever at kokain de seneste år er blevet et langt mere almindeligt stof blandt studerende og danskere i arbejde. 99 personer i alderen fra under 30 år til 50 år søgte behandling hos Misbrugsportalen de sidste tre kvartaler af 2017. Heraf havde godt hver tredje et misbrug af kokain, mens 35 procent et misbrug af hash og 25 procent havde et misbrug af alkohol.

”En stor del af vores brugere er almindelige unge i arbejde eller under uddannelse. Kokain, hash og alkohol er de tre vigtigste stoffer, vores brugere søger behandling for. Mange fortæller, at hvor kokain tidligere var noget, man tog i skjul på toilettet, så foregår indtagelsen i dag ved stuebordet og er ikke længere noget, man skjuler. Kokain er et rigtigt farligt stof, som er meget afhængighedsskabende, og det kan være svært at komme ud af et misbrug,” siger daglig leder af Misbrugsportalen Lærke Demant-Ladefoged.

Selvom medierne har bragt mange historier om kendte mennesker, der bruger kokain, advarer rusmiddelforsker og lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Jakob Demant, mod at tro, at stoffet flyder på diskotekerne. Han forklarer, at mens hashrygning i høj grad er blevet normaliseret, så gælder det ikke et stof som kokain.

”Der er en stigning i forbruget af kokain og ecstasy, men stigningen er så lille, at man ikke kan betegne udviklingen som alarmerende. I de fleste interviewundersøgelser, vi har lavet med unge, skelner de meget tydeligt mellem cannabis og andre stoffer. I visse grupper vil det være normalt at tage kokain eller amfetamin til en fest, men det er stadig meget få, der bruger stofferne,” siger Jakob Demant.

Han understreger, at det er umuligt at tegne et generelt portræt af den unge kokain- eller ecstasybruger anno 2018.

”Hvert stof har mange typer brugere. Hovedparten af de unge, der bruger kokain, amfetamin og ecstasy, bruger det rekreativt og ret sporadisk. I forhold til kokain og andre stoffer gælder det, at de fleste bruger stoffet sjældent og uden problemer, mens andre får problemer både som konsekvens af stoffet og deres øvrige problemer,” forklarer Jakob Demant.

Han fremhæver, at forestillingen om kokainbrugere som festaber, der udelukkende bruger stoffet, når de morer sig, er misvisende. For kokainen bruges på diskotekerne, men er også blevet det vigtigste stof blandt de hårdest belastede gadenarkomaner i København.

Seniorforsker Jeannette Østergaard fra Vive ( Det Nationale Analyse- Og Forskningscenter for Velfærd) peger på, at den voksende sociale accept af hash kan have en afsmittende effekt på holdningen til hårde stoffer.

”Undersøgelser fra udlandet peger på, at der kan være en sammenhæng mellem at prøve hash og tage andre typer stoffer. Det kan være med til at forklare det stigende kokainforbrug. Samtidig er kokainen blevet billigere og lettere at få fat i andet på grund af internettet,” siger Jeanette Østergaard.

Overlæge Henrik Rindom, der behandler unge stof- afhængige i Stofrådgivningen i København, fortæller, at de unge, han møder, sjældent opsøger et stof som kokain direkte.

”Der er en lille fraktion, som er meget eksperimenterende, og som køber det på nettet. Langt de fleste fortæller, at de er stødt på stoffet til en fest. De tænker, at hvis andre har det sjovt, så kan jeg også bruge stoffet,” siger Henrik Rindom.

Henrik Rindom vurderer, at stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy er udbredte, men at det reelle forbrug er et mørketal. Han henviser til undersøgelser fra Danmarks Tekniske Universitet, som viser, at indholdet af kokain i spildevandet under Distortion festivalen i København er 10 til 15 gange højere end på en almindelig dag.

”Der er en holdning om, at når vi kommer til fest, så skal vi fyre den af. Her er kokain et fantastisk godt stof. Ens generthed forsvinder som dug for solen, og man kan underholde en hel forsamling,” siger Henrik Rindom.

Novavi Stofrådgivningen i København har i øjeblikket 80 indskrevne i behandling mellem 14 og 30 år. 9 ud af 10 søger behandling for hash-afhængighed, mens den sidste tiendedel søger hjælp på grund af et skadeligt forbrug af kokain.

”8 ud af 10 brugere er drenge. Vi ser både helt almindelige gymnasiedrenge, men også unge med mere belastet baggrund, der for eksempel har været anbragt som børn. Baggrunden for et skadeligt forbrug er næsten altid nogle bagvedliggende sociale eller psykiske problemer,” fortæller daglig leder af Novavi Stofrådgivningen, Isabella Koppel.

Simon Iversen har prøvet at opsøge behandlingssystemet. Men efter fem gange droppede han tilbuddet. Den selvstændige murermester følte ikke, at det førte nogen vegne at tale med en socialrådgiver og en psykolog om sit liv og sin økonomi. Nu prøver han at holde sit nytårsforsæt. At kvitte kokainen helt.

Murermester Simon Iversen har deltaget i et reality- program på DR 3, hvor han blandt andet har fortalt om sit misbrug af kokain. – Foto: DR