Kommuner: Flere frivillige skal hjælpe til i folkeskolen

Frivilligt arbejde i folkeskolen er vigtigt for at opretholde velfærden, mener flere af landets kommunaldirektører. Forældrene og de frivillige er positive, mens Danmarks Lærerforening frygter, det blot er endnu en spareøvelse

Der er brug for en cyberkirke. Ikke som en erstatning for sognekirken eller det menneskelige fællesskab, men som et eksperimentarium, hvor folkekirken kan undersøge grænserne for, hvad internettet kan bruges til, skriver Peter Fischer-Nielsen.
Der er brug for en cyberkirke. Ikke som en erstatning for sognekirken eller det menneskelige fællesskab, men som et eksperimentarium, hvor folkekirken kan undersøge grænserne for, hvad internettet kan bruges til, skriver Peter Fischer-Nielsen. Foto: Steffen Ortmann Denmark.

På en skala fra et til 10 vurderer en række af landets kommunaldirektører, at de frivilliges bidrag til velfærden i fremtiden vil ligge på en 8er.

Det viser en rundspørge, som Frivilligrådet har foretaget. Skoleområdet er en oplagt modtager af det frivillige arbejde, fremhæver de 27 adspurgte kommunaldirektører, der har svaret på rundspørgen.

Ifølge formand i Kommunaldirektørforeningen, Bjarne Pedersen, er de frivillige ressourcer nødvendige, hvis den kommunale velfærd skal opretholdes.

Politikerne kræver nulvækst, derfor må vi lægge noget af ansvaret for den fælles velfærd tilbage til civilsamfundet og foreningslivet, hvor den tidligere var placeret. Både inden for fritidsområdet, i samarbejdet med forældre på skolerne og daginstitutioner kan vi sammen udvikle velfærden, så det offentlige kan spare penge, uden at velfærden sænkes, siger Bjarne Pedersen.

LÆS OGSÅ: Tosprogede elever fordeles bedre i skolerne

De frivillige er klar til at påtage sig nye opgaver, fremhæver formand i Frivilligrådet Vibe Klarup Votemann. Hun mener, at de frivilliges arbejde skal tænkes med i udarbejdelsen af fremtidens heldagsskole.

Vi ser allerede, at flere skoler arrangerer lektiehjælp med frivillige, og når heldagsskolen bliver en realitet, er det endnu vigtigere at sammentænke skolen og de frivillige i for eksempel den lokale fodboldklub. Selvfølgelig er det en delikat balance, for de frivillige skal ikke tage job fra lærer og pædagoger. Men når regeringen melder ud, at den offentlige sektor ikke kommer til at vokse, bliver vi nødt til at se på de ressourcer, vi har i forvejen. Og forhåbentlig vil lærerne opleve de frivilliges input som positiv for deres faglighed og som en mulighed for at få ekstra hænder i undervisningen, siger Vibe Klarup Votemann.

Også blandt forældrene falder det frivillige arbejde på skoleområdet i god jord. En større grad af frivilligt arbejde vil ifølge Formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte være til gavn for både skoler og lokalsamfund.

Brugen af frivillige i undervisningen kan både kvalificere skolen og frigive ekstra hænder til lærerne. Og mange forældre vil gerne bidrage. Det kan være, at de kan fortælle om deres arbejde eller deres fritid. En jæger kunne komme og vise børnene sit bytte, eller børnene kunne tage ned til plejehjemmet og læse højt for de ældre. På den måde opnår man en bedre forståelse for, hvad der sker i folkeskolen. Det handler ikke om, at forældrene skal overtage lærernes arbejde eller spare skolen for penge men om, at alle skal tage ansvar og løfte samfundets opgaver i fællesskab, siger Benedikte Ask Skotte.

I Danmarks Lærerforening er Formand Anders Bondo positiv over for de frivillige initiativer i folkeskolen, men han advarer mod, at de frivilliges arbejde bliver et forsøg på at spare penge.

Vi synes, det er glimrende med gæstelærere. Jeg har selv haft bankfolk inde i min 9. klasse til at fortælle om investeringer, og det er rigtig godt at få input fra andre faggrupper. Men hvis det er den sædvanlige spareøvelse, kommer der ikke noget godt ud af samarbejdet. De frivillige kan sagtens supplere, men man kan ikke satse på, at undervisningen bliver overtaget af frivillige, desuden er mange forældre selv på arbejde, når deres børn går i skole, så det praktiske konflikter tit med de gode intentioner, siger Anders Bondo.