Prøv avisen

Kommuner svigter børn af alkoholikere

I Danmark findes 60.000 børn af alkoholikere, men en tredjedel af kommunerne undersøger ikke automatisk, om en alkoholmisbruger har børn

En ud af tre kommuner undersøger ikke automatisk, om der er børn i familien, når en alkoholiker kommer i kontakt med det sociale system. I det hele taget er der langt igen, før alle børn af alkoholikere i Danmark får et tilbud om hjælp. Kun halvdelen af alle amter kan mønstre sådan et tilbud.

Det fremgår af den første kortlægning af tilbuddene til børn af alkoholmisbrugere, der udsendes i dag af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Undersøgelsen viser dog samtidig, at der mange steder i landet er kommet fokus på at hjælpe alkoholikernes børn.

To tredjedele af landets kommuner, som dækker tre fjerdedele af den danske befolkning, har deltaget i undersøgelsen. 40 kommuner oplyser, at de har målrettede tilbud til børn af forældre i alkoholbehandling. Kortlægningen afslører en geografisk skævhed i tilbuddene. Kommuner på Fyn, i Roskilde, Århus og Københavns amter er længere fremme med indsatsen end andre steder i landet.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 60.000 børn vokser op i en familie, hvor en af forældrene har været hospitalsindlagt på grund af alkoholmisbrug. Undersøgelser viser, at halvdelen af disse børn har brug for professionel hjælp.

– Vi kan konstatere, at der er lang vej igen, før alle de børn, der har behov, får et tilbud om hjælp. Men samtidig sker der meget på området. Alle amter har i løbet af efteråret ansat børnesagkyndige, der skal sørge for, at børneperspektivet kommer med i indsatsen. På Fyn underviser de børnesagkyndige for eksempel pædagoger i kommunerne. Det betyder, at de bliver klædt bedre på til at finde frem til børn med problemer, siger konsulent Jette Nyboe fra Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, som har stået for undersøgelsen.

Formanden for Børnerådet, Klaus Wilmann, finder det kritisabelt, at der stadig findes kommuner, som ikke undersøger, om en alkoholiker har børn.

– Vi har i flere år påpeget, at serviceloven bør ændres. Det bør fremgå, at når en voksen har problemer med misbrug, så skal det automatisk medføre en undersøgelse af børnenes forhold, siger Klaus Wilmann.

Sekretariatschef i Børns Vilkår Bente Boserup ser undersøgelsens resultat som udtryk for en vis træghed i det sociale system.

– Det er helt forkert, at det ikke indgår som en helt naturlig del af kommunernes arbejdsmetode at undersøge, om alkoholikeren har børn. Men vi ser desværre samme problem i forhold til psykisk syge, siger Bente Boserup.

Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholafhængige (TUBA) under Blå Kors hjælper hvert år 250 unge i København. De fleste har store problemer, fordi de aldrig har fået hjælp som børn.

– De har typisk problemer med nære relationer, mange har mistet deres selvtillid, er deprimerede og finder det svært at klare en uddannelse, siger lederen af TUBA, Alex Kastrup Nielsen. Blå Kors skønner, at 300.000 børn og unge mellem 0 og 35 år er vokset op i familier præget af alkoholmisbrug.

soendergaard@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Danmark