"Komplet uforståeligt": Medarbejdere kritiserer pludselig fyring af Kirkens Korshær-chef

Mandag blev korshærsleder i Aarhus gennem seks år, Niels Bjørnø, fyret med øjeblikkelig varsel. 13 medarbejdere har nu sendt et protestbrev til korshærens ledelse

Udover at være regionschef, er Niels Bjørnø også forstander for den selvejende institution Tre Ege, som drives af Kirkens Korshær i Aarhus. Den er han ikke fyret fra, da det er bestyrelsen på de selvejende institutioner og ikke ledelsen i København, der kan afskedige forstanderen. Arkivfoto.
Udover at være regionschef, er Niels Bjørnø også forstander for den selvejende institution Tre Ege, som drives af Kirkens Korshær i Aarhus. Den er han ikke fyret fra, da det er bestyrelsen på de selvejende institutioner og ikke ledelsen i København, der kan afskedige forstanderen. Arkivfoto. . Foto: Adam Garff.

Det var et chok for lokalafdelingerne i Kirkens Korshær i Silkeborg, Horsens og Aarhus, at regionschef for Kirkens Korshær i Østjylland Niels Bjørnø mandag med øjeblikkeligt varsel blev opsagt fra sin stilling.

Det har fået 13 medarbejdere fra Kirkens Korshær Østjylland til at sende et brev til Kirkens Korshærs hovedbestyrelse, hvor de i stærke vendinger kritiserer fyringen, som de kalder ”komplet uforståelig”. De skriver videre, at deres tillid til ledelsen i København har ”lidt et alvorligt knæk”, samt at de erklærer deres udelte opbakning til den afskedigede regionschef.

”Selvom vi ikke aner årsagen, kan vi næppe forestille os, at den forsømmelighed eller brøde, som Niels i korshærschefens øjne måtte have gjort sig skyldig i, retfærdiggør hastværket,” skriver de 13 medarbejdere blandt andet i brevet.

Niels Bjørnø selv bekræfter over for Kristeligt Dagblad, at han er blevet afskediget.

“Og det er jeg rigtig ked af. Jeg har været rigtig glad for mit arbejde og er ærgerlig over at være blevet fyret. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer,” siger han.

Kaj Bertelsen, der er korshærsleder i Silkeborg, skrev under på protestbrevet, der blev sendt til ledelsen i kølvandet på Niels Bjørnøs fyring.

”Vi var i 100 procent chok over det, og over at Niels selv skulle ringe til mig og fortælle, at han var blevet fyret. Vi finder processen alt for voldsom og hurtig, og det er brevet en protest imod,” siger han.

Han vil ikke udtale sig yderligere om selve sagen. Han tilføjer dog, at han endnu ikke har fået et svar.

”Jeg er ret spændt på at høre ledelsens svar på vores kritik,” siger han.

Ole Thvilum, der er konstitueret forstander på Kirkens Korshærs forsorgshjem Tre Ege, har også skrevet under på brevet. Han hæfter sig ved, at Kirkens Korshær lige nu står i nogle vigtige forhandlinger om driften af to døgntilbud i Aarhus Kommune. Her var Niels Bjørnø som regionschef en central figur.

”Jeg har ingen fornemmelse af, hvad der ligger til grund for fyringen. Jeg forholder mig til proceduren og de afledte konsekvenser, som er store for os. Man rokker med båden i de forhandlinger, som foregår lige nu,” siger han og fortsætter:

”Situationen har også skabt usikkerhed og frygt for at blive afskediget blandt medarbejderne i Kirkens Korshær. Det har jeg aldrig oplevet før i mine 14 år i organisationen.”

Jeanette Bauer, der er generalsekretær i Kirkens Korshær, vil ikke uddybe, hvad grunden til fyringen er, da der er tale om en personalesag. Hun forklarer, at der lige nu er en forhandling i gang mellem Niels Bjørnøs fagforening og Kirkens Korshær. I forhold til, om medarbejderne i Kirkens Korshær fremover skal frygte for deres jobsituation, siger hun:

”Der er ingen, der bare bliver fyret. Så, nej – det skal man ikke være bange for. Selvfølgelig skal man ikke det,” siger Jeanette Bauer.

Ian Ørtenblad, formand for hovedbestyrelsen, kender hele forløbet bag opsigelsen. Han har læst brevet fra de 13 medarbejdere, men støtter ledelsens beslutning.

”Set nogen steder fra i en organisation kan en opsigelse godt komme pludseligt. Men der er ingen fornuftig leder, der vil foretage en opsigelse, uden at det er nødvendigt. Hovedbestyrelsen bakker op om Jeanette Bauers ledelse,” siger Ian Ørtenblad.

Udover at være regionschef er Niels Bjørnø også forstander for den selvejende institution Tre Ege, som drives af Kirkens Korshær i Aarhus. Den er han ikke fyret fra, da det er bestyrelsen på de selvejende institutioner og ikke ledelsen i København, der kan afskedige forstanderen.

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med Jens Maibom Pedersen, der er bestyrelsesformand i Tre Ege, men han vil ikke kommentere den konkrete sag.

Morten Aagaard, der er bestyrelsesformand for det ene af de to døgntilbud, der lige nu forhandles om i Aarhus Kommune, afviser ligeledes at kommentere sagen.