Konservativ fremhævelse af kristendom mødes med kritik

De Konservatives ambitioner om at skrue op for danskernes religiøse dannelse er vigtig og nødvendig. Men politisk ordfører går for langt, når hun fremhæver kristen tro over andre, siger ekspert samt muslimske og jødiske aktører

Kristendommen er bedre end islam, siger politisk ordfører for De Konservative, Mai Mercado. Flere iagttagere mener imidlertid ikke, at det er politikernes opgave at rangordne religion. Her ses en kvinde foran Stefanskirken på Nørrebro i København.- Arkiv
Kristendommen er bedre end islam, siger politisk ordfører for De Konservative, Mai Mercado. Flere iagttagere mener imidlertid ikke, at det er politikernes opgave at rangordne religion. Her ses en kvinde foran Stefanskirken på Nørrebro i København.- Arkiv. Foto: Scanpix.

De Konservatives politiske ordfører Mai Mercado er som privatperson i sin gode ret til at opfatte kristendommen som den eneste sande og gode tro. Men hun går for langt, når hun som politiker går ud med samme budskab.

Sådan lyder kritikken fra flere sider, deriblandt repræsentanter fra andre religiøse grupper efter, at Mai Mercado i en kronik i Berlingske i går ikke bare efterlyste, at danskerne i højere grad står ved deres kristne tro, men også fastslog, at kristendommen er bedre end islam.

”Det er en illoyal udtalelse i et samfund, hvor en betydelig del af borgerne bekender sig til en anden tro end den kristne,” siger professor i teologi ved Aarhus Universitet, Svend Andersen.

Religionssociolog og talskvinde for Kritiske Muslimer Sherin Khankan går videre i sin kritik. Den dogmatiske retorik, som Mai Mercado benytter sig af, minder mest af alt om den retorik, der er fremherskende blandt de islamister, som den konservative politiker ellers netop forsøger at tale midt imod, mener religionssociologen:

”Det er en etnocentrisk tilgang til religion, som jeg personligt synes er udtryk for en usympatisk holdning, men den holdning har hun selvfølgelig lov til at have som privatperson. Når det er problematisk, skyldes det, at hun udtaler sig som ordfører for et helt parti. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt for fælleskabet i et demokrati med stor religiøs diversitet,” siger Sherin Khankan.

Sherin Khankans understreger, at ærgrelsen over Mai Mercados retorik ikke bliver mindre af, at den politiske ordfører ellers rejser en række vigtige pointer: At religion undgås i den politiske debat. At kendskabet til ikke bare kristendommens værdier og menneskesyn, men alle religioners værdisæt er for lille. Og at kristendommen bør på skoleskemaet som obligatorisk fag.

”Danmark er i dag et multikulturelt samfund og det skal selvfølgelig afspejles i skolerne. Kristendommen bør derfor ikke stå alene, men være en integreret del af en obligatorisk og kundskabsgivende religionsundervisning som også rummer filosofi og livsanskuelser og de ikke-troende,” siger Sherin Khankan.

Også formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Dan Rosenberg Asmussen, er for så vidt enig i, at kristendommen bør spille en større rolle i det danske skolesystem, men mener ligesom Sherin Khankan, at der er behov for obligatorisk undervisning i samtlige af verdens store religioner.

”Jeg oplever en stigende kritik og afstandstagen fra religion, ikke mindst i den vestlige verden. Det skyldes uden tvivl en forskrækkelse for fundamentalistiske bevægelser og er dermed meget forståelig, men den kalder på et modsvar. Der er behov for større indsigt i de forskellige verdens religioner, og her er jeg helt enig i, at den indsigt ikke bare skal gælde de enkelte religioners traditioner og skrifter, men også de bagvedliggende værdier og menneskesyn,” siger han, men tilføjer så:

”Set i det lys synes jeg, at Mai Mercados provokerende måde at argumentere for sit budskab på er ærgrelig. Det giver helt grundlæggede ikke mening at tale om én religion som bedre eller mere værdifuld i et land, hvor der er religionsfrihed. Og det er en helt unødvendig retorisk stramning i et klima, hvor der netop ikke er behov for at rangordne og værdisætte forskellige trosretninger, men behov for en større forståelse for de forskellige religioner og de værdisæt, de rummer.”

Professor i teologi Svend Andersen ærgrer sig også over Mai Mercados ensidige retorik, for hendes klare konservative udmeldinger er ellers forfriskende i et politisk landskab, der efterhånden er så udvandet, at det er vanskeligt at se forskel på de forskellige partiers politiske værdier:

”Det er klar og tydelig konservativ politik at tillægge kristendommen særlig betydning. Men det er at gå for langt at hævde, at den er bedre end andre religioner i en moderne demokratisk stat, hvor et betydeligt antal borgere bekender sig til en anden tro end den kristne. Danske ateister, jøder, muslimer, buddhister og katolikker vil nok gerne have sig frabedt at få at vide, at den luthersk-evangeliske kristendom er overlegen,” siger Svend Andersen og tilføjer:

”Det betyder ikke, at vi ikke skal beskæftige os med kristendom og med religion. For det skal vi. Også gerne som obligatorisk fag i vores folkeskoler. Men i et pluralistisk og moderne samfund kan det ikke være en politisk opgave at rangordne de forskellige religioner.”

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra De Konservatives politiske ordfører, Mai Mercado.