Konservativ politiker om kolonihistorisk museum: Man skal passe på med at se historien med nutidens briller

I en ny rapport afdækkes grundlaget for et kolonihistorisk museum i Danmark. Rapporten har ikke overbevist den konservative rådmand i Frederiksberg Kommune Nikolaj Bøgh om, at det er en god idé

Man havde et andet verdensbillede og syn på andre racer dengang, og hvis man kun ser det med vores tids briller, så bliver man ikke klogere på historien, siger Nikolaj Bøgh.
Man havde et andet verdensbillede og syn på andre racer dengang, og hvis man kun ser det med vores tids briller, så bliver man ikke klogere på historien, siger Nikolaj Bøgh. Foto: Privatfoto.

Nikolaj Bøgh (K), skal Danmark have et kolonihistorisk museum?

Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes kolonihistorien er spændende og vigtig, og man kan sagtens sætte mere fokus på den, men den skal fortælles i sammenhæng med resten af danmarkshistorien. Der er jo mange ting, vi ikke har særlige museer for. Vi har ikke et for stavnsbåndet, enevælden eller Reformationen. Det er en del af den samlede historiske formidling, som blandt andet Nationalmuseet tager sig af. Men at løsrive det fra resten og gøre det til en meget vigtig ting forvrider debatten.

Hvordan kan du se i debatten, at det er blevet forvredet?

Mange aktører i debatten argumenterer som om, at Danmarks og USA's racehistorie er den samme, og at den er årsag til en strukturel racisme. Men det er meget forskellige historier, og det perspektiv forsvinder. Alt det her er en del af en stor, aktivistisk bølge, hvor man har meget lidt respekt for fakta. Det handler mest om at fortælle en spændende historie, som man kan bruge i et nutidigt politisk formål. Et eksempel er Vestindisk Pakhus. Formanden for Kolonihistorisk Center har været rejsende med, at det var en slags kontrolcentral for den danske slavehandel. Sagen er bare, at pakhuset intet havde med den danske slavehandel at gøre. Det samme gælder idéen om, at Frederiksstaden er bygget for kolonipenge. Det er simpelthen forkert. Man forestiller sig en masse ting, men når man kigger på kilderne, så holder det ikke stik i virkeligheden. Det synes jeg er meget symptomatisk for hele den her bevægelse.

Du har læst den nye rapport om et fremtidigt kolonihistorisk museum. Hvad har den sagt dig?

Den har ikke overbevist mig om, at der er behov for et kolonihistorisk museum. Rapporten oplister en række scenarier, blandt andet et multihus til 317 millioner kroner i Vestindisk Pakhus. Tanken om, at det ikke skal være et museum, men en hybrid, som er lidt museum, lidt kunst og andre ting - det kan jeg godt være bekymret over.

Hvordan ved vi, at vores historieskrivning ikke er ladet og politiseret?

Det handler vel om at lægge så meget fakta frem som muligt. Rigsarkivet har digitaliseret alle dokumenterne fra Vestindien for at udbrede kendskabet mest muligt, så folk selv kan danne sig et overblik. Tidligere har man i højere grad tegnet et skønmaleri af nogle af de her ting, og det synes jeg ikke, man gør mere. Nu er vi mere gået i den anden grøft og fremstiller det som et fælles syndefald. Man skal passe på, at man ikke ser historien med nutidens briller. Man havde et andet verdensbillede og syn på andre racer dengang, og hvis man kun ser det med vores tids briller, så bliver man ikke klogere på historien. Jeg siger ikke, at der ikke kan være andre perspektiver end vores, men det skal ikke blive alt for følelsesstyret eller politisk.

Føler du dårlig samvittighed over den danske slavehistorie?

Nej, for jeg har aldrig holdt slaver. Det, der foregik i Danmark for over 170 år siden var andre mennesker, en anden tid, en anden styreform. Hvorfor skal mennesker, som ikke har holdt slaver sige undskyld til folk, der ikke har været slaver? Det giver ingen mening for mig. Det er en moralisering over historien, som ikke gør os klogere.

Ville du besøge et eventuelt fremtidigt kolonimuseum?

Det vil jeg helt sikkert. Jeg vil selvfølgelig også med kritisk øjne se, om den historie man formidler nogenlunde svarer til, hvad jeg synes der er fagligt belæg for.