Konservative vil drøfte Sex & Samfund med minister

Tre borgerlige partier er stærkt kritiske over interesseorganisationen Sex & Samfund centrale indflydelse på seksualundervisningen. Konservative vil tage det op med ministeren

Konservatives undervisningsordfører Mai Mercado er kritisk over for, at én organisation har så stor indflydelse på et enkelt fag, og derfor vil hun tage det op med undervisningsministeren.
Konservatives undervisningsordfører Mai Mercado er kritisk over for, at én organisation har så stor indflydelse på et enkelt fag, og derfor vil hun tage det op med undervisningsministeren. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Selvom organisationen Sex & Samfund har yderligtgående holdninger til emner som køn og kønsidentitet, har den enorm indflydelse på undervisningssektoren. Som beskrevet i Kristeligt Dagblad den seneste uge har organisationen, trods af et beskedent medlemstal på 349, stort set monopol på seksualundervisningen i Danmark gennem sit undervisningsmateriale, hvor den blandt andet hævder, at der findes mange forskellige køn.

Og det er stærkt bekymrende, mener tre borgerlige undervisningsordfører. En fjerde kalder forargelsen blæst op.

Det viser en rundringning, Kristeligt Dagblad har lavet på baggrund af tidligere artikler i den igangværende artikelserie om Sex & Samfund. I en af disse foreslog Liberal Alliances undervisningsordfører Henrik Dahl, at det ikke skal være tilladt at fremsætte kontroversielle synspunkter i en undervisningssammenhæng uden at deklarere, at det er kontroversielt. Her henviste han blandt andet til, at Sex & Samfund i noget af sit undervisningsmateriale skriver, at der findes mange forskellige køn.

Det forslag er børne- og gymnasieordfører i Dansk Folkeparti Marie Krarup enig i. Hun kalder det ”bekymrende”, at Sex & Samfund har så stor tilstedeværelse i klasseværelserne i Danmark.

”Det er meget problematisk, at børn bliver indoktrinerede med identitetspolitiske synspunkter. Det er intet mindre end indoktrinering, når udsagn om, at køn er flydende og en social konstruktion står uimodsagt. Jeg har selv været gymnasielærer, og det ville selvfølgelig være ekstremt problematisk, hvis jeg bare underviste i én ideologi i samfundsfag. Dette svarer til, at man underviser i samfundsfag ud fra undervisningsmateriale udgivet af Enhedslisten,” siger Marie Krarup, der imidlertid ikke er villig til at lade andre værdisæt ryge på porten af samme grund.

”Jeg synes, at det er okay, at man beder Fadervor i skolen, for det har vi en lang tradition for. Jeg synes også, der skal undervises mere i kristendom end i andre religioner. Folkeskolen skal ikke renses for værdier og holdninger, men det er fuldstændig forkert, at en yderligtgående kønspolitisk organisation skal tale frit og uimodsagt.”

Konservatives undervisningsordfører Mai Mercado er på samme måde kritisk, men har endnu ikke haft mulighed for at læse Kristeligt Dagblads seneste artikler om sagen. Hun kan dog sige, at partiet er kritisk over for, at én organisation har så stor indflydelse på et enkelt fag, og derfor vil hun tage det op med undervisningsministeren.

“Det er en glimrende anledning for os til at drøfte med ministeren, hvad vi gerne vil med seksualundervisningen. Det har vi generelt ikke talt meget om. Vores holdning er, at man må have den seksualitet, man vil, men at der findes to køn. Det tror jeg ikke kommer som en overraskelse for nogen.”

Hvis I er kritiske over for, at særlige værdisæt har indflydelse på folkeskolen, burde man så ikke gøre op med kristendommens særrolle også?

“Nej, jeg tænker umiddelbart, at det er forskellige ting, al den stund, at folkekirkens forbindelse til staten er nedfældet i Grundloven og har stor historisk værdi. Kristendommen er ikke den eneste religion, man lærer om, men den har forrang. Kønsdebatten kan ikke sammenlignes med, at man lærer om kristendom på en ikke-forkyndende måde.”

Venstre: Det er ikke ideologisk

Helt uenig er Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby, der slet ikke ser det som et problem, at en organisation som Sex & Samfund har stor indflydelse. I hendes øjne er organisationen dominerende inden for seksualundervisning, alene fordi den byder ind med kvalificeret materiale.

”Det er selvfølgelig en interesseorganisation, men den leverer godt og vigtigt undervisningsmateriale om, hvordan man skal forholde sig til ting som grænser og seksualitet. Som interesseorganisation skal man selvfølgelig have lov til forfægte sine synspunkter. Jeg ville byde andre aktører velkomne på området, men det virker ikke til, at der er andre, der er så interesserede i det,” siger hun.

Så fordi der ikke er andre aktører på markedet, er det ikke et problem, at én interesseorganisation har så stor indflydelse på et fag?

”Jeg oplever det bare ikke sådan, at Sex & Samfund har en dagsorden og et synspunkt, der står alene. Det er rigtigt, at den kan være mere progressiv end andre organisationer inden for en række emner, men meget af det handler om emner som grænser, samtykke og at gøre op med seksuel chikane. Det er i mine øjne ikke ideologisk. Vi har ikke brug for mindre, men mere seksualundervisning. Når det er sagt, kunne Undervisningsministeriet godt løfte opgaven bedre frem for bare at udlicitere den til eksterne organisationer.” 

Ville det heller ikke være et problem, hvis det var et konservativt syn på køn og sex, der dominerede seksualundervisningen? For eksempel gennem materiale fra kirkelige organisationer, der bliver brugt på kristne friskoler.

”Jeg synes ikke, det er samme diskussion. Der er forskel på, at have holdninger, som nogle vil opfatte som for progressive, og det at sige, at homoseksualitet er en synd. Og når det er Sex & Samfunds materiale, der i overvejende grad bliver brugt på skolerne, ser jeg det egentlig som et udtryk for, at lærerne på skolerne synes, at det er det bedste.”

Kristeligt Dagblad forsøgte at få kommentarer fra undervisningsordførere fra partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten, men ingen af dem vendte tilbage på avisens henvendelse.

Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen er blevet forelagt kritikken, og skiver i en mail:

"Vi kan i den grad berolige Marie Krarup og forsikre om, at vi ikke underviser i nogen form for ideologier eller for den sags skyld indoktrinerer danske skolebørn. Det er absurd, hvis nogen tror det. Både når vi udvikler materialer og når vores ung-til-yngre undervisere underviser klasser i supplerende seksualundervisning, handler det helt overordnet ikke om at formidle én bestemt holdning, men at facilitere en dialog, hvor eleverne reflekterer over forskellige perspektiver på køn, sex og seksualitet."