Konvertitter har svært ved at forlade islam

Eksmuslimer i Danmark og flere andre europæiske lande føler sig i nogle tilfælde truet, når de forlader deres lukkede religiøse miljøer

Det skønnes, at 4000 danskere er konverteret til islam. Ingen ved, hvor mange der fortryder deres omvendelse. Flere af de kilder, Kristeligt Dagblad har talt med, fortæller, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at forlade islam igen..
Det skønnes, at 4000 danskere er konverteret til islam. Ingen ved, hvor mange der fortryder deres omvendelse. Flere af de kilder, Kristeligt Dagblad har talt med, fortæller, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at forlade islam igen.. Foto: Kristian Juul Pedersen.

Da den 30-årige danske kvinde Amira Marie Dalgaard Rasmussen for tre år siden forlod den yderligtgående salafi-islam for igen at blive kristen, modtog hun flere indirekte trusler. Og i dag tør hun ikke færdes i Gellerupparken i Aarhus af frygt for at møde de tidligere trosfæller.

Nogle af mine tidligere venner fortalte, at hvis jeg havde været i Iran, ville jeg være blevet stenet, og min lejlighed ville være blevet brændt af, fortæller Amira Marie Dalgaard Rasmussen.

LÆS OGSÅ: Jeg blev udstødt, da jeg forlod islam

Det skønnes, at 4000 danskere er konverteret til islam. Ingen ved, hvor mange der fortryder deres omvendelse. Flere af de kilder, Kristeligt Dagblad har talt med, fortæller, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at forlade islam igen.

Mange konvertitter kommer ind i meget kontrollerende miljøer, hvor der er strenge regler for, hvad de må og ikke må. Og det kan være rigtig svært at forlade det miljø igen. Nogle imamer i udlandet går ind for, at frafaldne skal dræbes, og disse holdninger går også igen i nogle miljøer i Danmark. Ikke blot for konvertitter, men også for muslimer i Danmark er det vanskeligt at forlade religionen, siger Jaleh Tavakoli, der er talskvinde for Frit Iran og tidligere medlem af Enhedslisten, nu løsgænger i Københavns Borgerrepræsentation.

LÆS OGSÅ: Muslimske skolekammerater viser stadigt flere unge mænd vej til islam

Hun betegner sig selv som frafalden muslim.I både Tyskland, Storbritannien og Sverige eksisterer der i dag organisationer for eksmuslimer, som kæmper for, at muslimer kan forlade deres tro uden at opleve trusler eller andre former for repressalier.Mina Ahadi, der er formand for det tyske centralråd for eksmuslimer, fortæller, at organisationen modtager en del henvendelser fra konvertitter, der fortryder deres valg af religion.

Vi får mange e-mails og telefoniske henvendelser fra tyske konvertitter og deres forældre: De spørger, om det er muligt at forlade islam. I næsten alle tilfælde optræder de anonymt, fordi de er bange. Der findes i Tyskland fanatiske organisationer, der forsøger at skabe et klima af angst blandt de frafaldne muslimer, hvad enten det er konvertitter eller mennesker, der er vokset op som muslimer, siger Mina Ahadi.

LÆS OGSÅ: Hvorfor er der dødsstraf for at afsværge sin tro?

For nogle år siden vurderede den tyske regering, at 4000 tyskere hvert år lader sig omvende til islam. Mina Ahadi vurderer dog, at interessen for at konvertere til islam er dalet de seneste år.

Konvertitforsker, ph.d. og ekstern lektor Mogens S. Mogensen fremhæver, at det især er ortodokse retninger, som holder fast i en opfattelse af, at det er forbundet med straf at forlade islam.

Det er en gængs forståelse i islam, at det at forlade troen er en alvorlig sag. Den opfattelse af frafald har en række andre religioner inklusive kristendommen haft for flere hundrede år siden. Problemet er, at de mere ortodokse muslimske retninger holder fast i den opfattelse. Det er dog vigtigt at understrege, at ikke alle retninger har en så ortodoks forståelse af islam. Der vil også være muslimer i Danmark, som vil hævde retten til religionsfrihed, siger Mogens S. Mogensen.

Naveed Baig er en af de imamer, der fremhæver retten til trosfrihed. Han mener, at der efterhånden er konsensus om, at det ikke skal være strafbart at forlade islam blandt de klassisk muslimske lærde.

Man kan ikke tvinge mennesker til at tro, hvis de ikke længere har deres hjerte med i troen på Gud. Det må være en sag mellem den enkelte og Gud, når man tager vigtige beslutninger i livet. I Norge har Det Islamiske Råd sammen med den norske kirke skrevet under på en fælleserklæring i 2007, som blandt andet siger, at den enkelte har fuld ret til at vælge en religion og samtidig at kunne forlade en religion. Den egyptiske stormufti Ali Gomaa med flere har også sagt, at der ikke er en verdslig straf for at forlade islam, siger Naveed Baig.