Sherin Khankan: Koranen skal læses i den moderne kontekst, vi lever i

En reform og modernisering af islam skal forstås som en nylæsning af Koranen og ikke et opgør med troen på Koranen som Guds ord, mener religionssociolog Sherin Khankan

”Koranen rummer en minoritetsteologi, som handler om, at man sagtens kan praktisere sin tro i ikke-muslimske lande”, siger religionssociolog Sherin Khankan.
”Koranen rummer en minoritetsteologi, som handler om, at man sagtens kan praktisere sin tro i ikke-muslimske lande”, siger religionssociolog Sherin Khankan. . Foto: Leif Tuxen.

Er det overhovedet muligt at reformere islam?

"Ja, det mener jeg bestemt, at det er. Hvis man med reform forstår en nylæsning af Koranen i forhold til den verden og den tidsalder, vi lever i, tror jeg, at rigtig mange muslimer vil være lydhøre og positive over for en modernisering. Idéen om reform bliver ofte identificeret som et påbud om at afskrive opfattelsen af Koranen som Guds ord. Men det er ikke det, der er tale om. De store kristne reformatorer afskrev ikke Guds ord, men vendte tilbage til essensen af kristendommen for at forstå og fortolke den i en moderne kontekst."

Men i en måling i Jyllands-Posten afviser 52,4 procent af de adspurgte muslimer, at der er behov for en reformation eller modernisering af islam, så islam tilpasser sig det vestlige samfund. Mener du, at det er en bekymrende tendens, når muslimer er borgere i Danmark?

"Slet ikke. Koranen rummer en minoritetsteologi, som handler om, at man sagtens kan praktisere sin tro i ikke-muslimske lande. Forbeholdet over for reformation handler desuden som nævnt primært om en bekymring for reformation som en afvisning af Koranen som Guds ord. Her må vi fastholde og tydeliggøre, at virkeligheden er en anden. Reformation kan sagtens gå hånd i hånd med troen på Koranen som Guds ord."

Hvorfor er der så overhovedet grund til reformation, hvis der ikke er noget i islam, der forhindrer muslimer i at blive velintegrerede borgere?

"Det er vigtigt at forstå og læse Koranen i den moderne kontekst og virkelighed, vi lever i. Og i den forbindelse er det blandt andet afgørende, at der indsættes kvindelige imamer. Ligestillingen af kønnene er central - et kernepunkt - i Koranen, og det skal selvfølgelig implementeres i hverdagen. Samtidig vil en tydeliggørelse af kvinder som imamer og sjælesørgere være med til at bryde med fordommene om islam som en kvindeundertrykkende religion."