Krisen inspirerer og presser børnefamilier

Ifølge undersøgelse har forældre fået en værdifuld ny indsigt i børnenes skolearbejde, men for mange er det en næsten umulig udfordring samtidig at skulle passe et arbejde og være nærværende over for børnene

 Det store flertal af børn vil sikkert i fremtiden huske coronakrisen som en periode, hvor der var tid til at hygge i hjemmet og spise frokost med far og mor. Det mener Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation, FOLA. – Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Det store flertal af børn vil sikkert i fremtiden huske coronakrisen som en periode, hvor der var tid til at hygge i hjemmet og spise frokost med far og mor. Det mener Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation, FOLA. – Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix).

To tredjedele af de danske forældre til skolebørn er tilfredse med den hjælp og støtte, deres børn har fået fra skolen under coronakrisen. Mange forældre giver også udtryk for, at de har fået større indsigt i børnenes skolearbejde og fornemmelse af, hvad børnene kan. Til gengæld føler mange også, at det er en stor udfordring at skulle kombinere eget arbejde med skolehjælp til børnene, og lidt over halvdelen giver direkte udtryk for, at de ikke har været i stand til at passer deres arbejde så godt, som de plejer.

Det fremgår af en undersøgelse, som forældreorganisationen Skole og Forældre har foretaget blandt 735 forældre til børn i folkeskolen i perioden fra den 27. marts til den 2. april. Især forældre til børn i de små klasser har oplevet det som et pres at skulle hjælpe børnene, samtidig med at de selv går på arbejde.

”Det positive er, at mange forældre oplever, at de er kommet tættere på deres børns skolearbejde. Siden folkeskolereformen i 2013 har forældrene været sat uden for døren, nu er de nødt til at sætte sig ind i, hvad børnene laver. Det er en udfordring, fordi nogle familier har mere tid og mere plads at være på end andre, og ikke alle forældre er lige gode undervisere. Men jeg tror, at både skole, børn og forældre har lært meget af det,” siger Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre.

Ikke mindst vurderes det, at der er gjort store fremskridt med at bruge digitale læremidler. På børnenes side peger undersøgelsen dog på et mindre fald i trivslen, især fordi børnene har været afskåret fra deres kammerater.

”Jeg tror, de fleste familier kommer større og stærkere ud af krisen med en oplevelse af at have stået det igennem i fællesskab. Men der er også familier, hvor oplevelsen vil være, at man har været isoleret, sat af og overladt til skænderier i hjemmet,” siger Rasmus Edelberg.

I Forældrenes Landsorganisation, FOLA, som repræsenterer forældre til daginstitutionsbørn, peger formand Signe Nielsen på, at det store flertal af børn sikkert i fremtiden vil huske coronakrisen som en periode, hvor der var tid til at hygge i hjemmet og spise frokost med far og mor. Men en stor del vil også huske, at det var en periode, hvor de måtte bruge aftener og nætter på at indhente det arbejde, de ikke kunne nå i dagtimerne, fordi børnene krævede deres opmærksomhed.

”Jeg ved, at der er forældre, som har nydt at komme ned i tempo, og mange synes, at det har været skønt at få deres skolebørn hjem, så man kan være sammen. Men vi skal være opmærksomme på, at der også er en kæmpe gruppe af forældre til små børn, hvis arbejdsgivere fortsat forventer, at de arbejder 37 timer om ugen, selvom de har børnene hjemme. Den gruppe er nu ved at knække nakken, og det indebærer også, at børnene oplever, at deres far og mor råber mere af dem, end de plejer,” siger Signe Nielsen.

Men selvom forældrene til de mindste børn således trænger til en udfrielse, advarer hun imod at lade denne udfrielse ske i form af, at daginstitutionerne fra den ene dag til den anden genåbnes, så far og mor kan komme hen på jobbet igen. Og advarslen giver hun ikke kun på grund af smittefaren, men også med et blik på de små børns trivsel.

”Vi er nødt til at tænke over, at hvis et vuggestuebarn har været væk fra institutionen i over en måned, kan man ikke bare aflevere barnet mandag morgen og tage på arbejde. Der vil være brug for en indkøring, som svarer til den, man har, når barnet kommer i institutionen første gang,” siger Signe Nielsen.

Hun tilføjer, at FOLA netop har foreslået lovgiverne og arbejdsmarkedets parter at genindføre muligheden for, at småbørnsforældre kan tage børnepasningsorlov for at sikre en mere gradvis tilbagevenden til hverdagen. Det er dog uklart, hvor pengene til dét skulle komme fra efter et forår, hvor samfundsøkonomien er sendt til tælling.