Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Kristelige arbejdsgivere klar til at ofre helligdage

Foto: .

MED AFSTEMNING Store bededag kan komme i klemme under forårets trepartsforhandlinger. Nu bringer Kristelig arbejdsgiverforening desuden anden jule-, påske- og pinsedag i spil

 
 
Tilhængere af at afskaffe store bededag som led i de kommende trepartsforhandlinger får nu støtte fra Kristelig Arbejdsgiverforening. Og skulle anden jule-, påske- og pinsedag også lande på forhandlingsbordet, vil foreningen heller ikke kæmpe for at bevare dem, lyder det i et debatindlæg i dagens avis.

Vi er åbne over for det hele. Så længe det ikke er nøglehelligdagene, juledag, langfredag, påskedag og pinsedag, siger direktør Karsten Høgild.

LÆS OGSÅ: Store bededag: fridag eller arbejdsdag?

Kirkeminister Manu Sareen (R) lytter med interesse til debatten og udtaler i en skriftlig kommentar:

Danmark står jo i en situation, hvor man må se fordomsfrit på alle forslag, som kan forbedre økonomien. Det, synes jeg, er vigtigt. Men som det fremgår af debatten, er der mange følelser forbundet med idéen om at afskaffe helligdage. Det har jeg fuld forståelse for. Derfor er der brug for, at vi tænker os godt om, før vi tager stilling. Og jeg kan ikke gå ind i en diskussion af, hvilke helligdage, der eventuelt kan komme i spil.

Kirkeordfører Flemming Damgaard Larsen (V) mener ligesom resten af den borgerlige fløj, at man skal være yderst varsom med at røre ved helligdagene.

Vi skal ikke afkristne vores kultur ved at fjerne de helligdage. Hvis vi fjerner andenhelligdagene, hvornår vil man så også røre ved førstehelligdagene? Vi skal skaffe flere arbejdstimer, men det kan gøres på andre måder såsom ved de betalte frokostpauser, siger han.

Præsteforeningen er også stærkt imod Kristelig Arbejdsgiverforenings tankegang.

En ting er store bededag, hvor der ikke er noget specielt i forhold til Jesu død eller opstandelse. Men de andre er ufatteligt vigtige dage med stor kirkegang og nogle af de største tekster, siger næstformand Peter Hedegaard, der er valgmenighedspræst i Holstebro. Han mener, at dagene er vigtige åndehuller med tid til eftertanke i en ellers stresset hverdag.

Heller ikke Kristelig Fagforening støtter idéen.

Det er ikke vores kop te af skære i fri- og helligdage. Men hvis vi skal prioritere, er det bedre, at 1. maj ryger, siger formand Søren Fibiger Olesen.

Ifølge Kirkeministeriet kræver det en lovændring at afskaffe de tre andendage. Store bededag ikke er indført ved lov, men ved en kongelig resolution, så præcis hvordan den kan konverteres til en hverdag, står ikke helt klart.

Hvis de kristne højtiders andendage bliver afskaffet, vil det blot være endnu et indhug af mange, fortæller ph.d. i kulturhistorie Inge Adriansen, der er museumsinspektør ved Sønderborg slot.

Antallet er helligdage er blevet gradvist reduceret. I 1770 under Struensee forsvandt for eksempel tredje juledag, tredje pinsedag og tredje påskedag som en del af Helligdagsreformen.

Der stod:

Skiønt deres Anordning kan have havt et gudeligt Øiemerke, ere de dog mere blevne anvendte til Lediggang og Laster, end til sand Guds Dyrkelse; hvorfore det er bedre, at de efter andre Protestantiske Landes Exempel blive anvendte til Arbeide og nyttig Gierning. Følgende Festdage skal aldeles ophøre: den 3 Jule-, Paaske- og Pintse-Dag; Hellig 3 Kongers Dag; Marie Renselses Dag; St. Hans Dag; Marie Besøgelses Dag; Mikkels- og Alle-Helgens-Dag.