Prøv avisen

Kristeligt Dagblad sætter oplagsrekord

Nu begynder avisen at komme med morgenbud

Kristeligt Dagblads oplag sætter i dag ny rekord. Mens de fleste andre avisers oplag har været faldende i en årrække, har Kristeligt Dagblads oplag været stigende og stiger fortsat. I dag når oplaget en historisk rekord på i alt 27.951 eksemplarer.

Med det højere oplag får avisen også flere læsere, og Gallup offentliggjorde i går de seneste læsertal for årets andet og tredje kvartal. Tallene viser, at avisen hver dag nu læses af 107.000 danskere. Det er mere end 12 procent flere end i samme periode sidste år. Stort set ingen andre aviser kan notere fremgang i læsertallet.

Den positive udvikling er vi på avisen meget glade for.

Den sker, selvom alt for mange af avisens abonnenter oplever problemer med avisdistributionen. Postvæsenet har ydermere bebudet, at der fra nytår ikke vil blive bragt post ud i Danmark om lørdagen, og at taksterne for avisudbringning dramatisk sættes i vejret.

Denne forringelse af postudbringningen rammer især borgere i tyndt befolkede landområder, hvor der ikke går avisbude.

I disse dage begynder vi at distribuere Kristeligt Dagblad med morgenbud rundt om i landet. I de første dage sker det i mindre afgrænsede områder, så vi kan teste systemet, men inden jul vil langt de fleste af vore abonnenter modtage avisen om morgenen med avisbud. Denne form for levering er betydeligt mere sikker end postleveringen, og vi håber, at vore abonnenter vil blive glade for at få avisen fra morgenstunden.

Men den nye situation stiller en lille del af Kristeligt Dagblads abonnenter vanskeligere end andre avisabonnenter, fordi avisen er landets mest landsdækkende. Den udkommer i stort set alle sogne og hjørner af kongeriget, og det har indtil nu kun været postvæsenet, der har serviceret alle husstande i landet med daglig udbringning.

De selskaber, som i dag bringer aviser ud, arbejder på at udvide området for deres udbringning, og en del abonnenter vil derfor især i en overgangsperiode fortsat få avisen med posten.

For langt de fleste af vore abonnenter forventer vi, at den nye distribution vil sikre dem avis hver dag tidligt om morgenen.