Kristeligt Dagblad trodsede pandemien og fik godt resultat i 2020

Færre ansatte, besparelser på avisdriften og kraftig vækst i oplaget var med til at sikre avisen fortsat fremgang i det forgangne år

"Avisens ledelse og bestyrelse ser positivt på fremtiden og avisens fortsatte udvikling," skriver administrerende direktør og chefredaktør Erik Bjerager, efter Kristeligt Dagblads bestyrelse på et digitalt møde i dag har godkendt årsregnskabet for 2020.
"Avisens ledelse og bestyrelse ser positivt på fremtiden og avisens fortsatte udvikling," skriver administrerende direktør og chefredaktør Erik Bjerager, efter Kristeligt Dagblads bestyrelse på et digitalt møde i dag har godkendt årsregnskabet for 2020. Foto: Leif Tuxen

Kristeligt Dagblad fortsatte sin vækst i det forgangne år på trods af corona og nedlukningen af det danske samfund i flere måneder.

Avisens bestyrelse godkendte på et digitalt møde i dag årsregnskabet for 2020. Pandemien har skabt fornyet interesse for avislæsning, og avisens oplag voksede med næsten seks procent i årets løb til 31.600. Annoncesalget faldt markant, men den samlede forretning og omsætning voksede med næsten fem procent til knap 147 millioner kroner. Avisen fik et overskud efter skat på 15 millioner kroner.

Det samlede resultat er kraftigt påvirket af den positive udvikling for værdipapirer og af de besparelser, der har fulgt med coronakrisen. Antallet af medarbejdere er således reduceret med 5 til 128.

Årsregnskabet vil blive formelt godkendt på selskabets generalforsamling i maj.

”Jeg er imponeret over det fornemme resultat, som avisen præsterer i et af de mest vanskelige år, vi har oplevet,” siger formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse, Mogens Madsen.

”Oplaget er vokset markant, og vi tror på, at den forøgede lyst til at læse avisen har noget at gøre med karakteren af denne krise, vi står i. Den appellerer til seriøsitet og fordybelse og rejser mange store livsspørgsmål. Dem er Kristeligt Dagblad nok den bedste avis til at behandle indsigtsfuldt.”

Ud over fremgangen i oplaget har det seneste år budt på fortsat udvikling af avisens digitale tjenester. Flere og flere abonnenter bruger den digitale e-avis, de besøger avisens hjemmeside k.dk, de lytter til oplæste artikler, eller de hører podcasts. Avisen er i det seneste år begyndt at satse endnu mere på lyd og har nu oprettet eget lydstudie.

Den samlede udbredelse af avisens journalistik og indhold er markant. Der er flere mennesker om at læse hver avis, og i løbet af en uge læser flere end 200.000 mennesker papir- eller eavisen. Op mod en halv million forskellige mennesker besøger i løbet af en måned avisens forskellige hjemmesider. Ikke mindst unge skolebørn og gymnasieelever benytter de store vidensbaser religion.dk og kristendom.dk.

Selvom coronaen gjorde det umuligt at afholde fysiske læsermøder, er mange af avisens abonnenter i årets løb blevet glade for de digitale læsermøder, hvor alle uanset bopæl har mulighed for at møde spændende forfattere og debattører. Flere af læsermøderne har haft mange hundrede deltagere fra hele landet.

Ingen gik fri af coronaen i 2020, heller ikke Kristeligt Dagblads Forlag. Der blev udgivet en række velanmeldte bøger, og hele 5 titler ud af 20 udgivelser blev af forskellige medier mod årets slutning kåret til at være blandt årets bedste. Men bogsalget havde ikke samme fremdrift som håbet.

Selskabets samlede resultat er positivt påvirket af en betydelig indtjening på avisens formue, der er investeret i især aktier og obligationer.

Avisens ledelse og bestyrelse ser positivt på fremtiden og avisens fortsatte udvikling. Medarbejderstaben har ydet en imponerende indsats i et uhyre svært år, hvilket også blev fremhævet på bestyrelsesmødet i går. Uden avisens mange dygtige og kompetente medarbejdere kunne årets flotte resultat ikke være opnået.