Prøv avisen

Kristen kulturarv på vej væk fra DRs forpligtelser

"Det er ikke det samme som at sige, at DR ikke skal sende noget om kristendom eller religion generelt. Men vi har tillid til, at DR selv kan finde ud af det. Og det er jeg overbevist om, at regeringspartierne er enige om," siger Zenia Stampe (R). Foto: Johnny Anthon Wichmann.

De Radikale: DRs forpligtelse til at formidle kristen kulturarv bliver slettet i den nye public service-kontrakt

DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.

Sådan lyder det i den public service-aftale, som den tidligere regering fastlagde for DR i 2011. Det er første gang, at DR eksplicit har fået til opgave at formidle den kristne kulturarv.

SE OGSÅ: VIDEO: Bjerager: DR skal giver danskerne religiøs dannelse

Men den formulering bliver strøget, når den nuværende regering i løbet af efteråret forventes at formulere en ny public service-kontrakt for DR, lyder det fra De Radikales medieordfører, Zenia Stampe.

Punktet indgår i de forhandlinger om en nye medieaftale, vi er i gang med i øjeblikket. Det er klart vores synspunkt, at den forpligtelse skal fjernes. Det er ikke det samme som at sige, at DR ikke skal sende noget om kristendom eller religion generelt. Men vi har tillid til, at DR selv kan finde ud af det. Og det er jeg overbevist om, at regeringspartierne er enige om, siger Zenia Stampe.

Både Socialdemokraterne og SF kritiserede i 2011 den tidligere regerings krav til DR om at sende programmer om den kristne kulturarv. Begge partier udtalte dengang, at de ville fjerne formuleringen i DRs public service-krav, hvis de kom til magten.

Ingen af de to partier ønsker dog at udtale sig i dag, mens forhandlingerne stadig står på.

Hos Enhedslisten støtter medieordfører Per Clausen, at den kristne kulturarv ikke længere bør fremgå direkte af DRs public service-krav.

Jeg går ikke ud fra, den formulering vil komme med i en ny public service-kontrakt, siger han og tilføjer, at DR stadig bør sende programmer om kristendom som en del af dækningen af dansk kulturarv.

Men jeg synes, det er helt unødvendigt at skrive direkte. Så er der så meget, der bør skrives ind, som har betydet noget for det danske samfund og dansk kultur, siger Per Clausen.

Regeringens planer skuffer Dansk Folkeparti, der var med til at få forpligtelsen ind i den nuværende aftale.

Det er et meget alvorligt skridt i den helt forkerte retning. Den kristne kulturarv og dansk historie er en hjørnesten i vores politik. Vi går til forhandlingerne for at gøre armslængden til DR endnu kortere og vil stille yderligere krav til DRs forpligtelser, siger DFs medieordfører, Morten Marinus.