Prøv avisen

Kristendemokrater dropper kristendom i deres program

Kristendemokraternes politiske næstformand, Mogens Nørgård, vil gerne fjerne fokus fra, at partiet engang var et kristeligt protestparti. - Foto: Hans Nielsen

Kristendemokraterne lægger op til et markant opgør med hele sin fortid i et nyt partiprogram. Også folkekirkens særstatus vil partiet ændre

Enhver henvisning til Gud, Bibelen, det kristne menneskesyn, kristen etik eller blot næstekærligheden skal luges ud af Kristendemokraternes partiprogram.

Det fremgår af udkastet til et nyt program, som partiets hovedbestyrelse drøfter i dag, og som skal vedtages på landsmødet til efteråret.

Ikke blot fjernes kristne ord og begreber, flere værdipolitiske holdninger ændres også ifølge udkastet. For eksempel skal det ikke længere fremgå, at partiet principielt er imod loven om fri abort. Det fastholdes kun, at livet "skal respekteres" fra befrugtningstidspunktet.

Modstanden mod loven om registrerede parforhold fjernes, ligesom ægteskabet mellem mand og kvinde ikke mere omtales som "den rette" samlivsform.

Et længere afsnit om kristendommen og folkekirken er i det nye programforslag ændret til en kort argumentation for, at der skal være religionsfrihed. Der skal også være religionslighed, idet staten ikke må begunstige et trossamfund frem for andre.

Det sidste vil ifølge tidligere landsformand Marianne Karlsmose kræve en grundlovsændring, fordi folkekirken i dag har en fortrinsstilling i Grundloven. Hun er i øvrigt meget utilfreds med udspillet, der efter hendes mening fundamentalt vil ændre partiets ideologi og holdninger.

Der er ingen overvejelser om forholdet mellem politik og kristendom, men det er en simpel nødvendighed i en tid, hvor der er en generel forskrækkelse over for kristne værdier i politik, siger Marianne Karlsmose.

Det var netop hende, der som formand i 2005 fik igennem, at Kristeligt Folkeparti skulle skifte navn til Kristendemokraterne. Både partiformand Bodil Kornbek og næstformand Mogens Nørgaard var dengang imod eller skeptiske over for navneskiftet.

I dag forklarer Mogens Nørgaard, at programudkastet er et forsøg på at putte indhold i det nye navn.

- Udkastet er inspireret af, hvad kristendemokratiske partier i andre lande har stående i deres programmer. Det er vigtigt at få skrevet den kristendemokratiske ideologi ind i programmet, fordi det fjerner fokus fra, at vi engang var et kristeligt protestparti, siger han.

Når man vil erstatte ordet næstekærlighed med personalisme og broderskabstanken, skyldes det, at næstekærlighed er en lidt for indforstået kristelig vending. Det samme er det kristne menneskesyn, der hidtil har gennemsyret partiets principprogram.

Men er det kristne menneskesyn en entydig størrelse? Det kunne jo tænkes, at man forbandt noget forskelligt med det udtryk, siger Mogens Nørgård.

På et punkt er han dog ikke enig med det arbejdsudvalg, der har skrevet programudkastet. Det er forslaget om at droppe henvisningen til ægteskabet som et forhold mellem en mand og en kvinde. Men bortset fra det håber han, at landsmødet vil vedtage det nye program, når det har været til høring blandt medlemmerne de næste tre måneder.

Der er allerede nu mange indvendinger fra partiets bagland, ikke mindst i Vestjylland, hvor man som nævnt i gårsdagens avis også er bestyrtede over forslaget om at ekskludere tidligere folketingsmedlem og regionsmedlem, Tove Videbæk.

Begge sager skal drøftes på dagens hovedbestyrelsesmøde i Middelfart.