Prøv avisen

Kristendemokraterne vil styrke familien som samfundets byggesten

Stig Grenov (billedet), formand for Kristendemokraterne, er særlig ærgerlig over heltidsskolesystemet. Foto: Scanpix

Formand for Kristendemokraterne, Stig Grenov, vil sætte familiepolitikken på dagsordenen, hvis partiet igen kommer på tinge

Hvad er det vigtigste mål for Kristendemokraterne de næste fire år?

Det vigtigste for os er at styrke familien som samfundets grundlæggende byggesten. Det vil vi blandt andet gøre ved at tilbyde gratis parrådgivning, give forældre bedre mulighed for at passe deres børn hjemme ved at give dem 85 procent af det, en kommunal institutionsplads koster, og ved at sikre flere deltidsstillinger i det offentlige, så det bliver lettere at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Derudover vil vi kæmpe for, at det bliver muligt at bosætte sig overalt i Danmark. Det vil sige at satse på en bedre offentlig trafik og internetdækning i hele landet, og at flere statslige arbejdspladser bliver placeret andre steder end i storbyerne. Vi vil decentralisere Danmark, fordi vi mener, at det er økonomisk rigtigt, men vi vil det allermest, fordi vi mener, at det også er menneskeligt rigtigt.

Hvad vil I gøre for de mennesker, der har mistet deres dagpenge?

Vi synes, at der skal være en lang dagpengeperiode i krisetider og en kortere dagpengeperiode i opgangstider. De danske politikere har gjort det stik modsatte, og resultatet er, at arbejdstagere bliver urolige, og at vi får en stiv arbejdsmarkedsbevægelighed, som de har i Tyskland og i Frankrig. Genoptjeningsperioden skal sættes ned til seks måneder.

Hvad skal Danmark gøre for at tilpasse sig den store flygtningestrøm?

Enhver, der banker på vores dør og er forfulgt, skal vi tage imod. Jeg hører mere og mere snak om at stramme kravene - ikke fordi folk ikke er forfulgte, men fordi det koster - og det kan vi ikke være med til. For hvor meget må næstekærlighed koste? Jeg synes, vi skal tage 10.000 flere kristne flygtninge til Danmark, da de kristne er den største forfulgte gruppe i verden i dag. De har ingen fremtid i de lande, de kommer fra, og det er vigtigt, at vi tager vores bid af kagen og går foran som det gode eksempel.

Hvilket politisk resultat er du mest stolt af, når du kigger tilbage på dit partis indsats de seneste fire år?

Jeg er meget stolt af, at vi med et mandat i 2011 (Per Ørum Jørgensen, der skiftede fra De Konservative til Kristendemokraterne i 2010) fik 150 ekstra hospicepladser på finansloven. Det var noget, som ikke kunne betale sig, men som alligevel var rigtigt.

Hvad er du mest ærgerlig over?

At det ikke lykkedes at bremse en statssocialistisk heltidsskole, som både blå og rød blok har stemt for. Nu har vi fuldstændig institutionaliseret vores børn, og det er en skam.