Kristne højskoler får flere elever

Det har været gode år for kristne højskoler, der melder om større tilgang af elever. Skolerne har hvert sit bud på, hvorfor de tiltrækker unge

Indre Missions Højskole i Vejle, Børkop Højskole, er en af de kristne højskoler, der oplever en fremgang i elevtallet. Pressefoto fra Børkop Højskole.
Indre Missions Højskole i Vejle, Børkop Højskole, er en af de kristne højskoler, der oplever en fremgang i elevtallet. Pressefoto fra Børkop Højskole. Foto: Martin Gravgaard.

Bibelundervisning, lovsangsledelse og ledertræning er ofte på skoleskemaet på de kristne højskoler, der det seneste år har oplevet en samlet elevfremgang på syv procent.

Luthersk Missions Højskole i Hillerød har lige nu 75 elever mod 38 i efteråret 2013. Pinsevækkelsens højskole i Mariager havde for nogle år siden omkring 50 elever på skolens lange kurser, mens antallet i dag er mellem 75 og 80. På Indre Missions bibelskole ved Vejle, Børkop Højskole, var der for tre år siden et elevtal på cirka 24 elever pr. hold. I dag er der cirka 45 elever.

De tre højskoler har hver sin forklaring på fremgangen. Børkop Højskole har ifølge forstander Erik Back Pedersen givet skolen en ”make-over”.

”Vi er stadig en bibelskole, men vi er ikke helt så boglige, som vi tidligere har været. Vi har blandt andet startet en ny adventurelinje og reformeret både vores musik- og lederlinje,” siger han.

Forstander på Mariager Højskole Kent Jakobsen fortæller, at man her har arbejdet meget bevidst med at målrette alle skolens fag og tilbud til de 18-30-årige. Han vurderer, at særligt to fag appellerer til denne målgruppe, webmission og et missionsvalgfag, hvor man rejser en måned til et tredjeverdens land og prøver kræfter med missionærgerningen:

”Dernæst har vi haft et øget fokus på pr og arbejdet bevidst med at rekruttere elever fra kirkelige ungdomsforeninger og blandt tidligere elever på Pinsevækkelsens efterskoler.”

På Luthersk Missions Højskole ser man afslutningen på finanskrisen som en del af forklaringen på fremgangen.

”Derudover iagttager jeg også en stigende tendens blandt unge kristne. De efterspørger i højere grad klassisk bibelundervisning og en viden om substansen i kristentroen. Flere unge lytter blandt andet til amerikanske forkyndere på nettet,” siger forstander Henrik Nymann Eriksen og tilføjer, at der ikke er foretaget større ændringer i udbuddet af fag:

”Vi har optimeret vores pr de seneste år og sat lønkroner af til, at vores ansatte har kunnet rejse rundt og give smagsprøver på, hvad vi kan.”

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik har kristne og spirituelle højskoler fået syv procent flere kursister fra skoleåret 2012/2013 til skoleåret 2013/2014. Kun livsstilshøjskolerne har oplevet en større stigning - ni procent.

For generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening i Danmark Niels Glahn er det godt nyt:

”Det er glædeligt at se, at nogle af vores skoler har haft et godt år. Jeg hæfter mig også ved, at det generelle antal af elever på samtlige højskoler er uændret, selvom vi har måttet lukke et par skoler.”