Kritik af dansk indsats for handicappede

Regeringen mangler klare mål, så der kan rettes op på problemer som udelukkelse fra jobmarkedet og nedskæringer i sociale ydelser, lyder kritikken fra 32 danske handicaporganisationer til FN

Sort/hvid handicap piktogram på asfalt, hvor handicappede må parkere - kun forbeholdt handicappede.
Sort/hvid handicap piktogram på asfalt, hvor handicappede må parkere - kun forbeholdt handicappede. Foto: Rune Johansen/ Denmark

Kørestolsbrugere er afskåret fra at komme ind på en fjerdedel af alle lægeklinikker i hovedstaden. Adgangsforholdene er lige så dårlige i mange butikker, restauranter og skoler. Det er ikke blot den manglende fysiske tilgængelighed, der gør livet svært for mennesker med handicap. Rejsekortet og planerne om at gøre al kontakt mellem borgerne og det offentlige elektronisk udelukker en stor gruppe, ligesom jobmarkedet i alt for mange tilfælde er lukket land for personer, der ikke kan arbejde 100 procent. Samtidig oplever mange handicappede, at kommunerne i stigende omfang giver afslag på hjælp, som de har krav på ifølge loven.

Sådan lyder kritikken i den rapport, som 32 danske handicaporganisationer tirsdag inden påske afleverer til FNs handicapkomité i Geneve. Rapporten kritiserer, at regeringen mangler en klar plan for, hvordan problemerne kan løses.

LÆS OGSÅ: Drenge-omskæringer kan fortsætte

Kommunernes tiltagende fokus på besparelser rammer i høj grad mange mennesker med handicap. Vores opfattelse er, at man under den økonomiske krise har sat tommelskruerne på. Nogle steder er niveauet for hjælp under lovgivningens krav. Samtidig har Danmark et stort efterslæb, når det gælder tilgængelighed og handicappede borgeres mulighed for at få et arbejde. Vi kritiserer, at regeringen ikke har en samlet plan med klare tidsfrister for, hvornår problemerne skal løses, siger Janus Tarp, der er næstformand i PTU Livet efter Ulykken og med i den delegation, der fremlægger rapporten i Geneve. Det sker som optakt til, at FN senere i år skal eksaminere Danmark i, hvordan handicapkonventionen efterleves.

I Scleroseforeningen, der hvert år rådgiver 3000-4000 mennesker, genkender ledende socialrådgiver Nadia Buchard, at kommuner i tiltagende grad afviser at hjælpe blandt andet på grund af sparehensyn.

Vi har sager, hvor kommuner ikke vil støtte en borger i at udfylde sin forældrerolle. Vi har også fået henvendelser fra mennesker, der er blevet frataget deres ledsageordning. Som udgangspunkt kan mange af de borgere, vi rådgiver, ikke være sikre på at få deres ønske om en bestemt ydelse imødekommet ved første henvendelse. Men når vi kommer ind i billedet, sker der ofte noget, og det er ikke tilfredsstillende i forhold til retssikkerheden, siger Nadia Buchard og henviser til, at i 80 procent af de sager, hvor Scleroseforeningen hjælper en borger, må kommunen bevilge den ydelse, der ellers i første omgang var blevet afvist.

Teamleder Maria Ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder deler handicaporganisationernes vurdering af, at der er brug for en mere konkret og målbar plan for dansk handicappolitik, og at den manglende adgang til bygninger, offentlige hjemmesider og jobmarkedet er et stort problem.

Vi mener, at der er behov for inkorporering af FNs Handicapkonvention og et forbud mod diskrimination i lovgivningen. Det ville føre til en større bevidsthed blandt alle myndigheder om vigtigheden af at sikre, at personer med handicap får lige muligheder, siger Maria Ventegodt Liisberg, der henviser til, at instituttet har sendt en liste med de 10 største danske udfordringer på handicapområdet til FN.

Venstres socialordfører, Eyvind Vesselbo, betegner rapportens kritik som vigtig.

I forhold til adgang til bygninger og adgang til it og arbejdsmarkedet er der mange ting, vi ikke har fået løst i Danmark. Der mangler i kommunerne en holdning til, at besparelser ikke må ramme de svageste, siger han.

Social- og integrationsminister Manu Sareen (R) mener, at Danmark lever op til handicapkonventionen og henviser til, at handicapområdet er blevet prioriteret med 91 millioner kroner i dette års satspulje. Desuden præsenterede regeringen i november 2013 en ny handicappolitisk handlingsplan, som rummer initiativer på tværs af mange områder.

Der er naturligvis altid områder, hvor man kan lave forbedringer. Vi har altså fokus på forbedringer på mange områder, og jeg synes, at vi er rigtig godt på vej, skriver Manu Sareen i en mail.