Kritik: Danske fængsler er ikke gode nok til at huse ældre indsatte

Ældre kriminelle risikerer ikke at få den nødvendige pleje og ro, når de afsoner fængselsdomme. Derfor bør man overveje at oprette særskilte ældreafdelinger, lyder det fra sociolog

Illustration: Rasmus Juul
Illustration: Rasmus Juul

Når ældre begår kriminalitet og får fængselsdomme, risikerer de at blive ramt hårdere af straffen end andre fanger, da de både bliver frihedsberøvet og fjernet fra den pleje, som deres jævnaldrende har adgang til ude i friheden.

Det mener blandt andre Linda Kjær Minke, der er sociolog ved Syddansk Universitet, og som over en årrække har interviewet indsatte i danske fængsler.

”Det kan være turbulent for ældre indsatte at være placeret et sted med mange unge, der har korte straffe, hvor der er meget fart på, og hvor de indsatte hele tiden skal prøve kræfter med hinanden og deres omgivelser. Jeg hører de ældre sige, at de hellere vil være placeret et sted, hvor man afsoner længere straffe, hvor der er mere ro på, og hvor de andre indsatte har en vis alder,” siger hun og henviser til Tyskland, hvor de har særskilte fængselsfløje for ældre indsatte.

Som Kristeligt Dagblad fortalte tidligere på måneden, er der siden årtusindskiftet sket en stigning på 132 procent i antallet af 60-79-årige danskere, der har fået en betinget fængselsdom – fra 172 personer i 2000 til 399 i 2015 – og en stigning på 32 procent i antallet af ældre, der bliver sendt direkte i fængsel med en ubetinget dom. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og selvom ældre stadig kun fylder 2,1 procent af de danske fængselspladser, så stiller stigningen øgede krav til forholdene for de ældre i fængslerne.

Linda Kjær Minke fortæller, at et af de praktiske problemer, ældre indsatte bliver konfronteret med i fængsel, er at være låst inde om natten uden adgang til et toilet. Da mange ældre mænd lider af forstørret prostata, har de øget vandladning, og derfor kan det være strabadserende for dem at skulle vente på at blive lukket ud af personalet for at komme på toilettet om natten – og omvendt ydmygende at tisse i en kolbe i cellen. Eller for den sags skyld at tisse i håndvasken i cellen, som ifølge indsatte, Kristeligt Dagblad har talt med, er den gængse metode til at lade vandet.

Sociologen fortæller, at yngre indsatte godt kan finde på at sætte sig i respekt over for de ældre ved at være udadreagerende eller ligefrem voldelige. Måske derfor trækker de ældre sig ofte fra fællesskabet:

”Jeg har bemærket, at de ældre indsatte ofte har tendens til at opholde sig meget inde i deres celler,” fortæller hun.

Som det er i dag , skal man være selvkørende for at sidde i fængsel. Man skal kunne varetage sit job, lave sin egen mad og passe sin egen personlige hygiejne. Hvis man ikke kan det, kan man ifølge straffuldbyrdelsesloven få lov til at afsone i en behandlingsinstitution, hvor der er adgang til særlig behandling eller pleje.

Det er dog kun de allermest plejekrævende indsatte, der får den mulighed, hævder de kilder, Kristeligt Dagblad har været i kontakt med. Derfor har eksempelvis Ældre Sagen også tidligere udtrykt ønske om bedre faciliteter og mere pleje i fængslerne.

“Det ville være rigtig godt, hvis man laver en særlig afdeling for ældre, hvor de kan få hjælp fra hjemmeplejen, og hvor der er indrettet, så man kan komme rundt med kørestol og rollator. Det vil også være godt, hvis man gav fængselsbetjentene en større viden om aldring og alderssygdomme,” sagde chefkonsulent Margrethe Kähler i 2013 til Politiken.

Hos fonden Ensomme Gamles Værn kan man nikke genkendende til, at der er behov for at gøre fængselsopholdet mere roligt for ældre indsatte.

“Vi ved fra hjemløse- og udsatteområdet, at herberger og andre steder, man kan komme, når man er udsat, er for rå for de ældre. De har andre svækkelser med i bagagen, og de har brug for ro. Den viden tror jeg sagtens man kan overføre til fængselsområdet. Der er en risiko for, at de ældre bliver marginaliseret og rangeret nederst i det hierarki, der er i et fængselsmiljø,” siger direktør Christine E. Swane.

Henning Kirk , der er læge og aldringsforsker, mener også, at der er praktiske udfordringer, når man er et ældre menneske i fængsel – særligt i forhold til de manglende muligheder for at lade vandet.

Men faktisk tror han, at ældre mennesker i højere grad end yngre vil være i stand til at skabe sig en tålelig dagligdag i fængslet:

“Ældre mennesker har nemmere ved at beskæftige sig selv uden at blive rastløse. De kan hvile i at læse bøger, skrive eller bare sidde og reflektere for sig selv. Unge mennesker er i højere grad afhængige af at være en del af en gruppe,” siger han og påpeger, at mange indsatte ikke har adgang til computer og mobiltelefon, hvilket også er noget, der vil være et større handicap for yngre indsatte end for de ældre.

Sociolog Linda Kjær Minke påpeger også, at ældre indsatte kan have en positiv effekt på miljøet i en fængselsafdeling:

”De ældre kan have en utrolig god indflydelse på de yngre indsatte. Der er en stor ro omkring dem, og de har mere livserfaring, som de kan dele ud af og bruge til at guide de yngre indsatte med. De kan fungere som et eksempel på, hvor de unge kriminelle vil ende, hvis de ikke ændrer livsbane,” siger hun og forklarer, at de ældre også nogle gange varetager en opdragende og støttende funktion i forhold til at vise, hvordan man gør rent og laver mad. Men selvom dette måske fungerer for fængslet som helhed, kan det være hårdt for den enkelte ældre.

Kim Østerbye er formand for Fængselsforbundet, der organiserer de danske fængselsbetjente. Når han besøger fængslerne, ser han også indsatte, der er godt oppe i årene. Men han er ikke sikker på, de er plejekrævende. Han anerkender dog, at den ændrede demografi vil skabe udfordringer for fængslerne i fremtiden.

”Flere plejekrævende fanger vil stille krav til indretningen i fængslerne, til det sygeplejefaglige personale og i høj grad til fængselsbetjentene, som varetager den daglige kontakt med de indsatte. På sigt kommer vi måske til at lave aftaler med kommunale hjemmeplejer om, at de på en eller anden måde kan komme på besøg i fængslet. For vi har slet ikke ressourcer til at varetage plejen af ældre mennesker,” siger han.

Kim Østerbye fortæller, at forholdene for ældre indsatte ikke er et problem, som fængselsbetjentene har rejst over for forbundet. Han afviser dog ikke, at man i fremtiden vil se særskilte afdelinger for ældre i de danske fængsler:

”På et tidspunkt kommer vi til at overveje, om vi skal etablere egentlige ældreafdelinger. For det er en speciel gruppe at håndtere. De har et andet behov for at være i fred og er ikke ligesom de unge raketter i 20’erne, der render rundt og klatrer på væggene.”

Illustration: Rasmus Juul