Prøv avisen
Frivillighed

Kritik: Lukning af satspulje rammer små foreninger

Rasmus fra Hillerød er en af de børn, som nyder godt af tilbuddene i foreningen Fit for Kids, som i år har fået bevilget seks millioner kroner fra satspuljen. Men med lukning af puljen er Fit for Kids en af de foreninger, der i fremtiden kan få sværere ved at modtage statslig støtte, mener Frivilligrådet. Foto: Sofie Mathiassen

Afskaffelsen af satspuljen risikerer at styrke de foreninger, der har ressourcer til at brande sig selv, og det vil ramme de mindre foreninger og kan i sidste ende skade indsatsen for de mest udsatte, mener formanden for Frivilligrådet

Der er 60.000 overvægtige børn i Danmark, og overvægt har en stor social slagside. Fit for Kids er en lille frivillig forening, der inden for de seneste 10 år har oprettet et program, der hjælper børn i socialt belastede boligområder i 22 kommuner med at tabe sig. Videnskabeligt dokumenterede lodtrækningsforsøg har vist, at indsatsen faktisk hjælper børnene og deres familier.

Fit for Kids har i år fået bevilget seks millioner kroner over fire år fra satspuljen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at nedlægge satspuljen, og det kan betyde, at den slags nyskabende initiativer fra mindre foreninger fremover får sværere ved at modtage statslig støtte, hvilket i sidste ende er til skade for samfundets svageste. Det mener Frivilligrådet.

Hvert år uddeler satspuljen godt en milliard kroner til sociale formål. Fremover skal mere permanente sociale projekter rykke over på finansloven, mens der oprettes en særlig såkaldt ”reserve” på omkring 800 millioner kroner fra 2023 – et beløb, der svarer nogenlunde til den nuværende satspulje.

Formanden for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen, understreger, at tiden var inde til at gøre noget ved satspuljen. Men han beklager, at civilsamfundet ikke er blevet inddraget i processen.

”Meget er endnu uafklaret i det nye udspil. Det står ikke fuldstændig klart, om der fremover bliver færre penge til socialområdet,” siger Mads Roke Clausen. Han henviser til aftaleteksten, der fastslår, at den nye pulje giver ”en særlig prioritet til socialområdet”, men ikke sætter konkrete procenter på fordelingen. Han vurderer også, at det fremover kan blive sværere for de sociale organisationer at opnå en permanent bevilling på finansloven.

”Men man skal nok være en optimistisk sjæl for at tro, at det fremover bliver lettere for de sociale organisationer at opnå støtte. Organisationer som Kofoeds Skole og Kirkens Korshær hjælper mennesker, der er udsatte i lang tid og derfor har brug for langvarig hjælp. Men når initiativer på det sociale område i højere grad skal på finansloven, så vil den sociale indsats skulle konkurrere med for eksempel et vikingskibsmuseum. Det risikerer at gavne de organisationer, der er bedst til at brande sig selv, og det er ikke til gavn for de mest udsatte,” siger Mads Roke Clausen.

Han vurderer, at det især kan blive sværere for de små og mellemstore foreninger at opnå støtte til en social indsats, men glæder sig samtidig over, at det er Folketingets socialordførere, som har kendskab til området, der skal fordele pengene i den såkaldte ”reserve”.

Knud Aarup, der er tidligere direktør i Socialstyrelsen og landsformand for foreningen Bedre Psykiatri, er enig i, at regeringens og Dansk Folkepartis nye udspil især giver grund til bekymring i de små og mellemstore organisationer.

”Frivilligrådet har arbejdet på at få lavet en mere objektiv finansiering af det frivillige sociale arbejde, som man kender fra folkeoplysningsområdet og idrætslivet. Men det lægger den nye aftale slet ikke op til.

Hvis vi ikke har idéudviklingspenge til små initiativer som for eksempel Fit for Kids, så vil vi få en mere ensrettet socialpolitik. Vi må ikke glemme, at alle gode idéer til velfærdssamfundet er opstået i civilsamfundet, som oprettede Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og børnehaverne. Foreningerne skal have en let mulighed for at søge penge, hvis vi skal sikre fornyelsen på det sociale område,” siger Knud Aarup.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, glæder sig over, at satspuljen lukkes ned, fordi puljen er blevet finansieret ved, at overførselsindkomster ikke er steget i takt med prisudviklingen i samfundet.

”Men man kan da godt være bekymret for, om finanslovsforhandlingerne bliver et politisk hundeslagsmål, hvor de største organisationer med de stærkeste lobbykræfter vinder. Derfor er det vigtigt, at der åbnes op for en diskussion i Folketinget af, hvordan et politisk slagsmål undgås, og også en debat om, hvordan vi sikrer penge til mindre, frivillige organisationer. De har jo historisk været drivkraften på det sociale område,” siger Jann Sjursen.