Kritik: Plejehjemsbeboere er stadig alt for isolerede

Selvom besøgsreglerne på mange plejehjem er lempet, får Alzheimerforeningen og Ældre Sagen henvendelser fra frustrerede pårørende, der ikke kan besøge eller gå tur med plejehjems-beboere. Det er i strid med loven at nægte de ældre at gå en tur, lyder det fra Alzheimerforeningen

En del af landets 41.000 plejehjemsbeboere er stadig afskåret fra at møde deres nærmeste, lyder kritikken blandt andet fra Alzheimerforeningen og Ældre Sagen. Arkivfoto.
En del af landets 41.000 plejehjemsbeboere er stadig afskåret fra at møde deres nærmeste, lyder kritikken blandt andet fra Alzheimerforeningen og Ældre Sagen. Arkivfoto. . Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix.

Den alzheimerramte kvinde i slutningen af 50’erne bor på et plejehjem i hovedstadsområdet. Kvinden er relativt velfungerende, og hun undrer sig over, at hun ikke må gå en tur med de pårørende, der kommer på besøg. I det hele taget kan hun kun modtage korte ugentlige besøg under overvågning af en ansat.

Det anonymiserede eksempel fra Alzheimerforeningen er blot en af de mange henvendelser, foreningen har fået fra frustrerede pårørende, der ikke kan besøge eller gå tur med plejehjemsbeboere, selvom en bred politisk aftale, indgået den 1. maj, samt en bevilling på 165 millioner kroner skulle sikre, at de ældre igen kunne få besøg, samtidig med at de skærmes for smitte.

Alligevel er en del af landets 41.000 plejehjemsbeboere stadig afskåret fra at møde deres nærmeste, og der er eksempler på, at ældre og demensramte reelt er spærret inde i eget hjem, fordi plejehjemmet ikke tillader dem at gå en tur med besøgende.

Sådan lyder kritikken fra Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

”Besøgsregler tolkes alt for stramt og i nogle tilfælde i strid med lovgivningen. Flere kommuner nægter beboerne at forlade plejehjemmet. Vi har hørt om pårørende, der får afslag på at gå tur med demensramte, selvom de bærer mundbind og holder afstand. Kommunen har ikke ret til at nægte borgere at forlade deres bolig. Det er i den ulovlige ende af magtudøvelse. Man er ikke i fængsel, når man bor på plejecenter,” siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen.

Han henviser til, at Sundheds- og Ældreministeriet i et notat om besøgsrestriktioner fastslår, at restriktionerne alene vedrører besøg og ikke forbyder, at en beboer kan forlade plejehjemmet.

Ældre Sagen har i et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) udtrykt bekymring over, at mange ældre stadig lever alt for isoleret på landets plejehjem. Samtidig opfordrer Ældre Sagen sundhedsmyndighederne til klart og tydeligt at kommunikere, at kommuner som udgangspunkt ikke kan forhindre ældre i at forlade et plejecenter for eksempelvis at gå en tur med en pårørende.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, forklarer, at håndteringen af besøgsrestriktioner har været meget forskellige fra kommune til kommune.

”Sundhedsstyrelsens endelige retningslinjer for besøg fastslår, hvad der reelt hele tiden har været gældende, nemlig at besøg kan foregå udendørs. Det var positivt, at retningslinjerne kom, fordi vi ved, at en lang række kommuner netop begrundede manglende besøg med manglende retningslinjer. Men samtidig med at andre dele af samfundet lukker markant mere op, giver retningslinjerne ikke tilsvarende nye muligheder for besøg på plejehjem,” siger Bjarne Hastrup.

Han henviser til, at Ældre Sagen hver dag modtager opringninger om beboere, der oplever ensomhed, depressionslignende symptomer og øget medicinforbrug på grund af manglende besøg.

”Plejehjemsbeboere, der ofte har kort tid tilbage at leve i, skal have mulighed for at se dem, de elsker, under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold,” siger Bjarne Hastrup.

Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, har indkaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til en spørgetime i morgen i Folketinget om blandt andet besøg på plejehjem.

”Det lå klart i den politiske aftale, at der skulle åbnes for udendørs besøg, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi savner et overblik over, hvor det er sket. Samtidig må plejehjem ikke frihedsberøve ældre ved at nægte dem at gå tur med en pårørende,” siger Karina Adsbøl med henvisning til et svar, hun tidligere har modtaget fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Her skriver ministeren blandt andet, at beboere i plejeboliger vil ”kunne aflægge besøg hos andre eller på steder uden for deres bolig i samme omfang som øvrige borgere, forudsat at de er i stand hertil”.

En af de kommuner, der opfordrer ældre på plejehjem til ikke at gå tur med deres pårørende af hensyn til smitterisikoen, er Gentofte Kommune nord for København. Et af kommunens plejehjem har været ramt af covid-19, og fire beboere er døde med corona.

”Hvis de ældre insisterer på at gå tur, vejledes de i at gøre det sundhedsmæssigt forsvarligt. Beboerne kommer ikke i karantæne, men personalet holder øje med, om de udvikler symptomer efterfølgende,” skriver områdechef for plejebolig og dagcentre i Gentofte Kommune Sophie Harms i en mail.