Kritikere: Højskoleliv er blevet et lønmodtagerliv

For få forstandere og lærere bor på højskolerne, og det repræsenterer et skred i, hvordan man opfatter skoleformen, siger forstander og underviser fra Rødding Højskole

En kulturkamp er i gang i højskole-Danmark. Skal forstanderen nødvendigvis bo på højskolen, hvis hun hellere vil tage hjem og overnatte i byen? Her er det elever på Grundtvigs Højskole. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Blandt højskolefolket er der bred enighed om, at hjemlighed er et særkende og en styrke for skoleformen. Der er også enighed om, at det bidrager til en atmosfære af hjemlighed, at der er lærere og ofte også en forstander, der bor på højskolen sammen med eleverne. Men der er uenighed om, hvorvidt der skal stilles krav om øget bopælspligt, om det er nok at tilskynde højskolefolket til at bo på skolen — og om en sådan tilskyndelse overhovedet finder sted.