Kronvildt ødelægger afgrøder

Flokke med krondyr kan være ødelæggende for landmænd. Derfor søger flere om lov til at få dispensation til at nedskyde kalve, så kronvildtet kan spredes

ARKIV--Dyrehaven nord for København.  (Foto: Steffen Ortmann/Scanpix 2010)
ARKIV--Dyrehaven nord for København. (Foto: Steffen Ortmann/Scanpix 2010) Foto: Steffen Ortmann

Nedskydning er kronvildt skal begrænse landmænds tab, når flokke af krondyr æder afgrøderne.

Kronvildtet spiser nemlig meget gerne fuldmodne ærter, majs og korn på de høstklare marker.

Dyreflokke på måske 50-100 dyr spiser sig hvert år grundigt og ødelæggende ind i de ellers modne afgrøder.

Derfor vil mange landmænd nu udnytte den nye mulighed for at få lov at nedskyde få dyr i hver flok for at få flyttet problemet med markskader.

Der er nemlig ingen umiddelbar mulighed for økonomisk dækning, hvis dyr i naturen ødelægger afgrøder.

Nedskydning af for eksempel en kalv kan gøre det meget uinteressant for dens mor, en hind, at blive i samme område. Så flyttes problemet til naboerne, og det er strategien i bekæmpelsen af skader fra kronvildt: At fordele smerten.

På Djursland og i Vestjylland, hvor bestanden af kronvildt har vokset sig særlig stor de seneste år, har mange landmænd allerede søgt om lov til "regulering" af bestanden helt akut.

Det får de ofte og med øjeblikkelig virkning lov til.

Regulering betyder, at landmanden af den lokale vildtkonsulent under Skov- og Naturstyrelsen får lov at skyde et antal kalve eller helt unge krondyr. Det må ske i perioden 15. juli til 30. september.

På Djursland fortæller vildtkonsulent Sander Hestbæk Markus, at foreløbig fire landmænd har fået lov at nedskyde et eller to kalvedyr.