Prøv avisen

Kulturministeriet godkender to nye seniorhøjskoler

Dette foto viser undervisning på Rude Strand Højskole, som fra i dag genopstår som statstilskudsberettiget folkehøjskole. Det samme gør Liselund Højskole ved Slagelse, som har en fjern fortid som folkehøjskole, men i de seneste år mest har været udlejningskursussted. – Foto: Emil Kastrup Andersen.

Fra i dag er Liselund Højskole ved Slagelse og Rude Strand Højskole ved Odder tilskudsberettigede folkehøjskoler. Dermed er antallet af seniorhøjskoler fordoblet, og det samlede antal højskoler oppe på 75

Indtil i dag havde Danmark kun to seniorhøjskoler, nu er antallet fordoblet til fire. Denne fordobling bringer samtidig det samlede antal statsligt godkendte folkehøjskoler op på 75, hvilket er det højeste antal siden 2010.

Det er effekten af, at Kulturministeriet har godkendt Liselund Højskole ved Slagelse og Rude Strand Højskole ved Odder som berettigede til statstilskud, hvilket samtidig kvalificerer de to højskoler til at blive optaget i Folkehøjskolernes Forening.

”Det betyder meget for os at blive sidestillet med de øvrige folkehøjskoler. Et er, at vi modtager 1000 kroner pr. uge pr. kursist, men det er også af stor værdi for højskolen og vores kursister at blive en del af foreningen og den fælles markedsføring fra Højskolernes Hus,” siger Mogens Hemmingsen, daglig leder af Liselund.

Den nye sydvestsjællandske seniorhøjskoles historie går helt tilbage til 1908, og i 1911-1941 var Liselund folkehøjskole. I de senere år har stedet dog primært været kursussted, som institutioner og virksomheder kunne leje. Nu bliver Liselund først og fremmest seniorhøjskole, selvom udlejningsvirksomheden også fortsætter.

Den anden godkendte seniorhøjskole, Rude Strand, gik fallit i 2015, men blev i 2017 rekonstrueret med forstanderparret Carsten Holvad og Helle Bak Holvad ved roret – men uden at kunne få statstilskud.

”Det har været knaldhårdt at lave højskole i tre år uden statstilskud. Indtil nu har der kun været os to og en halvtidsansat underviser til at stå for det hele, så statstilskuddet skal dels bruges til at ansætte to flere til at undervise og til at koordinere vores 58 årlige kurser. Dels har vi nogle gode bygninger, men de trænger både til en kærlig hånd og penge,” siger Carsten Holvad.

Mens forstanderparret på Rude Strand fortsætter, skal Liselund Højskole ansætte en ny forstander, idet Mogens Hemmingsen kun har været involveret i det sydsjællandske højskoleprojekt for at få det løbet i gang.

”Jeg har i forvejen været højskoleforstander i sammenlagt 30 år, siden jeg tiltrådte på Danebod Højskole i 1974, så jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle nyde mit otium,” siger den 74-årige Mogens Hemmingsen, der også er formand for Højskolehistorisk Forening, tidligere forstander på Viborg Idrætshøjskole og tidligere formand for Folkehøjskolernes Forening.

Begge de ny-godkendte seniorhøjskoler har i øvrigt også erfarne folk i spidsen for deres bestyrelser.

På Rude Strand er Arne Rolighed, tidligere socialdemokratisk sundhedsminister og direktør i Kræftens Bekæmpelse, bestyrelsesformand, mens formand på Liselund er tidligere undervisnings-, forsknings-, integrations-, kirke- og kulturminister Bertel Haarder (V).

Interessen for at tage på højskole som senior har længe været stigende, og før 2009 var der fire seniorhøjskoler i Danmark. Det år blev tilskudsreglerne imidlertid ændret, så tilskuddet til lange kurser steg, mens det faldt for de korte kurser. Da seniorhøjskolerne kun udbyder korte kurser, var denne ændring medvirkende til, at der nogle år senere kun var Højskolen Marielyst på Falster og Seniorhøjskolen Nørre Nissum i Vestjylland tilbage.

Når yderligere to højskoler nu genindtræder i folkehøjskolernes rækker, skyldes det en ordning, som daværende kulturminister Mette Bock (LA) indførte i efteråret 2018 – og som et enigt Folketing stemte igennem – om at sende tre seniorhøjskoletilladelser i udbud til eksisterende eller nye højskoler om at give et målrettet højskoletilbud til kursister over 50 år.

Meget passende fik ministeriet tre ansøgninger til de tre tilladelser, og det er de to af dem, der nu er givet. Den tredje tilladelse har Sønderjyllands Seniorhøjskole ansøgt om, og denne sag er under fortsat behandling.

Det skyldes ifølge Kulturministeriet, at rammerne for den sønderjyske seniorhøjskole er ændret, idet den er flyttet fra Løgumkloster til Gram.