Prøv avisen

Kun blå blok vil kæmpe for Grundtvig-forskning

At tage støtten fra Grundtvig Centeret er så ”åndløst, at det ikke er til at holde ud”, mener forfatter og professor ved Aalborg Universitet, Svend Brinkmann. Her ses Grundtvig ved Marmorkirken i København. Foto: Ritzau Scanpix

Flere borgerlige partier ønsker at bevare Grundtvig Centeret på finansloven og dermed sikre, at arbejdet med at udgive Grundtvigs samlede værker fortsættes. De Radikale, der i sin tid tog initiativ til Grundtvig Centeret, vil ikke oplyse, om partiet støtter en fortsat bevilling

Salmedigteren, tænkeren, præsten og forfatteren N.F.S. Grundtvig er nu blevet et stridspunkt i de politiske forhandlinger om fordeling af i alt to milliarder kroner til forskning de kommende år. Er han vigtig nok, til at staten skal betale for en samlet udgave af hans værker? Regeringen har sået tvivl om spørgsmålet, efter at det i sidste uge kom frem, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil have Grundtvig Centeret taget af finansloven, hvilket reelt vil betyde en lukning af centeret og en afslutning af det indtil videre 10-årige arbejde med at samle, kommentere og digitalisere alle de tekster, Grundtvig har skrevet. Det vil ifølge forskerne betyde, at arbejdet afbrydes på et tidspunkt, hvor man kun er nået halvvejs gennem Grundtvigs enorme forfatterskab.

Forhandlingerne om forskningsreserven, som er den pulje på finansloven, Grundtvig Centeret i de senere år har fået penge fra, fortsætter i denne uge, og der er tradition for, at alle partier enes om en aftale, der siden vedtages sammen med finansloven. Traditionen for en bred aftale bliver måske afgørende for Grundtvig Centerets overlevelse, for en række partier melder nu ud, at de langtfra er enige i regeringens udspil.

”Jeg har fra det første møde i forhandlingskredsen sagt, at det er et krav fra Venstre, at Grundtvig Centeret kommer med på finansloven. Det har vi gentaget og gentaget, men ministeren er desværre ikke særlig lydhør over for det,” siger Venstres forskningsordfører, Ulla Tørnæs.

”Vi vil fortsætte med at forlange, at det skal med. I min optik er det fuldstændig forkert at kortslutte det vigtige arbejde, som er i gang, og en fejlvurdering fra regeringens side. Man skal ikke stille ultimative krav i en forhandlingssituation, men jeg har svært ved at forestille mig en samlet aftale, uden at Grundtvig Centeret tilgodeses,” siger hun.

Forskningsordfører for De Konservative, Karina Ammitzbøll, oplyser, at partiet sammen med Venstre vil lægge så stort pres på, som muligt for at bevillingen fortsætter.

”10 millioner kroner om året er jo ikke et overdrevent beløb, og det er et projekt, som er vigtigt for vores kulturhistorie og dannelse,” siger hun.

Også Dansk Folkepartis forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, det er ”helt forkert” at stoppe støtten til Grundtvig Centeret.

”Det vil være tåbeligt og spild at stoppe nu, og Dansk Folkeparti kæmper i forbindelse med forhandlingerne om forskningsreserven for at sikre, at midlerne afsættes på reserven for 2020,” skriver han i en mail.

Blandt regeringens støttepartier i rød blok er tonen langt mere vævende. Én af initiativtagerne til Grundtvig Centeret er De Radikales tidligere partileder Marianne Jelved, og hun sagde i sidste uge til Kristeligt Dagblad, at hun ”forventer”, at støtten til Grundtvig Centeret fortsætter. Men partiets forskningsordfører, Stinus Lindgren, vil intet sige om, hvorvidt partiet kæmper Grundtvig Centerets sag.

”Jeg har kun det kedelige svar, at vi jo sidder midt i forhandlingerne, og at der er mange forskellige prioriteringer på bordet. Nu må vi jo se, hvad vi kan blive enige om, når pengene skal fordeles,” siger han.

Mai Villadsen, forskningsordfører for Enhedslisten, kan heller ikke på sit partis vegne garantere opbakning til Grundtvig Centeret.

”Personligt synes jeg, at Grundtvig Centeret er et godt projekt, og det er vigtigt at få løftet hans forfatterskab. Men politisk synes jeg, at vi fra Christiansborg skal passe på med at løfte særlige forskere eller områder, men i stedet sætte større bevillinger af,” siger hun til Ritzau.

Også Astrid Carøe, der er SF’s forskningsordfører, udtrykker god vilje:

”Hvis det stod til os, ville vi gerne have, det stadig var med,” siger Astrid Carøe, men tilføjer, at der er mange ting, der skal prioriteres på forskningsreserven.

”Det har ikke været en af vores allerhøjeste prioriteter, men vi så gerne, at Grundtvig Centeret var med, fordi de stadig er i gang med at arbejde.”

Alternativets forskningsordfører, Uffe Elbæk, vil ikke kommentere enkelte forhandlingspunkter i forhold til fordeling af forskningsreserven, men skriver i en sms, at ”Grundtvig Centeret selvfølgelig er en del af diskussionen her i slutfasen”.

Grundtvig Centerets uvisse fremtid har i løbet af weekenden trukket reaktioner fra både forskere, politikere og kulturpersonligheder. Forfatter og professor ved Aalborg Universitet Svend Brinkmann skriver på Facebook, at forslaget om at tage støtten fra centeret er så ”åndløst, at det ikke er til at holde ud”.

”Næppe nogen enkeltperson har haft så stor indflydelse på det moderne Danmark som Grundtvig, og det vil være grotesk at smide et årtis arbejde med Grundtvig-forskning væk. Men desværre lader det indtil videre til at være symptomatisk for regeringens syn på forskning og kultur.”