Prøv avisen

Kun få kvinder deler penge ud

Novo Nordisk Fondens direktør Birgitte Nauntofte, der er en af de få kvinder, der står for at fordele de danske fondes midler. Foto: Jeppe Michael Jensen/ Denmark

Fordelingen af penge fra almen-nyttige fonde skævvrides af, at kun få kvinder sidder for bordenden, mener forskere

Landets mange hundrede erhvervsdrivende fonde deler hvert år et stort milliardbeløb ud til almennyttige formål. Og de gør det i stigende grad til projekter, de selv vælger.

Men det er kun få kvinder, der er direktører eller bestyrelsesformænd i fondene, viser en gennemgang foretaget af Kristeligt Dagblad.

Blandt 15 af de fonde, der deler flest penge ud, er der således kun to bestyrelsesformænd og fire direktører, der er kvinder. Dermed er fire ud af fem ledere i de undersøgte fonde mænd, og det er med til at skævvride fordelingen af penge, mener flere forskere.

LÆS OGSÅ: Direktøren, der former vores fælles arv

En af dem er professor Kasper Lippert-Rasmussen fra Aarhus Universitet, der netop har skrevet en bog om diskrimination.

Det er bestemt sandsynligt, at en mandlig formand og et flertal af mandlige bestyrelsesmedlemmer betyder, at fonden er mere tilbøjelig til at vælge projekter styret af mænd. Og det er lige så sandsynligt, at visse områder, eksempelvis børn og omsorg, af samme grund generelt bliver overset, siger han og understreger, at der endnu ikke findes konkret forskning på dette felt, men at hans vurdering er baseret på de kendte dynamikker i forholdet mellem mænd og kvinder.

Kønsforsker på Roskilde Universitet lektor Karen Sjørup har også svært ved at forestille sig andet, end at kønnet har en betydning for uddelingen af penge, lige som det har betydning for alt mulig andet. Hendes egen erfaring er, at kvinder er tilbøjelige til at prioritere mere lokalt og græsrodsagtigt, hvor mænd generelt er til de store linjer og derfor større organisationer, siger hun:

Det er jo problematisk, især når det gælder så mange penge, hvis de blødere dele af samfundet har tendens til at blive overset. Det kunne sagtens gælde eksempelvis de mindre, frivillige organisationer, som typisk er drevet af kvinder, og som ofte beskæftiger sig med sociale problematikker, siger hun.

En af de få kvinder i toppen af fondsverdenen er direktør i Novo Nordisk Fonden, Birgitte Nauntofte. Hun afviser, at køn skulle spille nogen rolle for, hvem der opnår bevillinger. Og det kan sagtens være rigtigt, mener Kasper Lippert-Rasmussen.

Men en anden sandsynlig effekt af den mandlige dominans er, at det afskrækker nogle kvinder fra overhovedet at søge penge i de almennyttige fonde.

Billedet i fondene er en del af det samlede billede i samfundet, hvor mænd også sidder på størstedelen af samfundets topposter. Og her er det velkendt, at kvinder ofte oplever det som svært at trænge ind på et mandsdomineret område. Så der burde helt klart forskes i, hvad overvægten af mænd i fondsverdenen betyder. Ikke kun ud fra et principielt spørgsmål om ligestilling, men også fordi, at de mange milliarder har reel indflydelse på samfundets indretning, og derfor er det vigtigt at få belyst, hvilke værdier der ligger bag fordelingen af dem, siger han.

Fakta: Det giver fondene

Kristeligt Dagblad har kigget på en række store danske erhvervsdrivende fonde og foreninger, der blandt andet yder støtte til formål af samfundsmæssig, erhvervsmæssig, videnskabelig, almennyttig, velgørende, social eller kunstnerisk karakter.

Blandt dem er
: Realdania, Novo Nordisk Fonden, A.P. Møller og Hustru ChastineMc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal, Tryg Fonden, Lundbeckfonden, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden, Nordea-Fonden, Carlsbergfondet, Bikubenfonden, Egmont Fonden, LEGO Fonden, Knud Højgaards Fond, Lauritzen Fonden og Claus Sørensens Fond. De 15 fonde og foreninger uddelte tilsammen omkring
5 mia. kr. i 2012.


Formanden for bestyrelsen
er oftest en mand. Blandt de 15 på listen er kun to kvinder bestyrelsesformænd. På direktørposten sidder fire kvinder.

Research: Lise Lotte Nedergaard

Fond, Afrundet beløb
Realdania 1,1 mia. kr.
Novo Nordisk Fonden 956 mio. kr.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal 900 mio. kr.
Tryg Fonden 547 mio. kr.
Lundbeckfonden 482 mio. kr.
Det Obelske Familiefond 243 mio. kr.
Augustinus Fonden 209 mio. kr.
Nordea-Fonden 197 mio. kr.
Carlsbergfondet 194 mio. kr.
Bikubenfonden 67,7 mio. kr.
Egmont Fonden 59,6 mio. kr.
LEGO Fonden 45 mio. kr.
Knud Højgaards Fond 43 mio. kr.
Lauritzen Fonden 28,3 mio. kr.
Claus Sørensens Fond 16, 4 mio. kr.