Kunst og kultur skal udvikle skolebørn

Nyt dannelsesprojekt breder sig lige nu ud på 430 skoler landet over. Gennem kunst- og kulturoplevelser skal børn og unge lære at drømme stort for derigennem at rykke sig både fagligt og menneskeligt. Kunsten er igen ved at blive motor for dannelse, mener forsker

Nyt projekt på en lang række af landets skoler inddrager kunst og kultur-oplevelser i undervisningen og med gode resultater. - Arkivfoto.
Nyt projekt på en lang række af landets skoler inddrager kunst og kultur-oplevelser i undervisningen og med gode resultater. - Arkivfoto. . Foto: Mikkel Østergaard.

Hvad gør man som lærer, når elever står fagligt stille? Når de ingen hjælp kan få hjemmefra, og når de har svært ved at finde inspiration i det liv, de kender?

Den udfordring står man ikke mindst med i landets fattigste yderområder, men nu kommer et nyt undervisnings- og dannelsesprojekt dem til hjælp.'

Go Creative hedder det, og her er visionen, at kunst- og kulturoplevelser skal fremme elevers mod til at drømme stort og handle på drømmene, så de – uanset social og geografisk baggrund – kan folde deres sande potentiale ud.

Foreløbigt er 430 skoler tilmeldt det gratis projekt, som den sociale organisation Barndrømmen står bag – med økonomisk støtte fra blandt andet Microsoft, Ford, fonde og en række kommuner.

Konceptet er allerede testet på 33 skoleklasser, og i disse uger går det for alvor i gang, og forventningerne er store hos kulturentreprenør Dorthe Foged, stifter af Barndrømmen og initiativtager til Go Creative.

”Rigtig mange børn i Danmark bliver aldrig inspireret gennem kunst og kultur, fordi det ikke findes i deres nærområde, eller fordi de ikke har råd til det. Og her ligger et kæmpe potentiale, for vi ved gennem forskningen, hvor meget netop kreativitet kan rykke mennesker både fagligt og menneskeligt. Så den store vision er at gøre kunst- og kulturoplevelser til en fast og helt naturlig del af skolelivet,” siger hun.

Højvangskolen i Stavtrup ved Aarhus var en af testskolerne, og her har lærer Susanne Dreiager mærket en markant effekt af Go Creative-forløbet, der strakte sig over en måned. Gennem det computerbaserede program lærte eleverne at formulere deres drømme og lave handleplaner for at opnå dem. De lærte, at man sagtens kan stile højt, hvis man er villig til at arbejde for det.

”Rigtig mange børn blomstrede både menneskeligt og fagligt, fordi de nu fik muligheden for at bevise sig selv på andre måder end den traditionelt faglige, og fordi de opnåede en ny tro på, at store ting også kan ske for dem. Og den energi har vi holdt fast i siden, for vi kan se, hvordan det også styrker dem rent fagligt,” siger Susanne Dreiager.

Lars Geer Hammershøj er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet og forsker i, hvordan kunst og kultur påvirker dannelse og kreativitet.

Tendensen ser man også i tankerne omkring Åben Skole i den seneste skolereform, hvor skolen i højere grad skal arbejde sammen med lokale organisationer og foreninger. I den sammenhæng hilser han initiativer som Go Creative velkommen.

”Man har siden oldtidens grækere værdsat praktisk-musiske fag, men vores viden om, hvordan de påvirker kreativitet og dannelse, er fortsat begrænset. Forskningen tyder dog på, at kreativitet og dannelse fremmes ved, at børn og unge bliver inspireret. Det bliver man først og fremmest i kraft af mennesker, ikke koncepter.”