Kunst skal lette indlæggelse på supersygehuse

Regionerne bruger trecifret millionbeløb på kunstnerisk udsmykning i nye sygehusbyggerier

Et træ, et særligt lysindfald, et flot maleri og et stykke klassisk musik kan have en stor virkning på patienter på et hospital og kan endda nedsætte antallet af liggedage. Den betydning anerkender landets regioner, der er i fuld gang med at opføre 16 nye sygehuse, som skal stå færdige mellem 2018 og 2022.

Derfor investerer de fem regioner millioner af kroner i kunstnerisk udsmykning. Det fremgår af rapporten ”Kunst i det offentlige rum” fra Statens Kunstfond, der blev offentliggjort i går. Kunstfondens oversigt viser, at kunstneriske udsmykninger indgår som et gennemgående element i sygehusbyggerierne, selvom det ikke er lovpligtigt for regionerne. Omkostningerne ved udsmykningsopgaver er estimeret til 28,8 millioner kroner om året i anlægsperioden, og regionerne forventer at øge investeringerne løbende.

Omfanget af den kunstneriske udsmykning varierer fra region til region og fra byggeri til byggeri. Der er afsat næsten 40 millioner kroner på sygehuset i Hillerød og 25 millioner kroner i Odense, mens der er afsat langt mindre til kunst i jyske sygehusbyggerier, som for eksempel 2 millioner kroner i Gødstrup ved Herning og seks milioner kroner i Skejby.

Ifølge rapporten skelnes der ikke nødvendigvis mellem kunstnerisk udsmykning og eksempelvis lysindfald, indretning og farvevalg. Men det hele har betydning, viser forskning, som tidligere er beskrevet i Kristeligt Dagblad.

”Æstetiske indtryk som et dejligt stykke musik har stor betydning for livsmodet og livsglæden hos patienter med alvorlige og livstruende sygdomme. Det giver tryghed og oplevelse af hjemmelighed. Modsat kan det øge nedtryktheden hos patienter, hvis alt omkring dem er helt hvidt og klinisk,” siger professor i patientcentret for kræftbehandling Regner Birkelund fra Vejle Sygehus. Han har forsket i og skrevet om æstetikkens betydning i sundhedsvæsnet blandt andet i bogen ”Ved livets afslutning – om palliativ omsorg og plejebehandling”.

Af de cirka 16 milliarder kroner, der er budgetteret med til sygehusbyggerier frem til 2025, har Region Hovedstaden afsat en procent til udsmykningsopgaver. De 160 millioner kroner går blandt andet til et større kunstværk på Hospital Bispebjerg, der forholder sig til hospitalets fysiske omgivelser og historie.

”Der er mange eksempler på, at æstetisk vægtede hospitalsafdelinger understøtter helbredelse. Patienter på sådanne afdelinger har færre liggedage sammenlignet med patienter med samme symptomer og samme behandlingsform på en traditionel afdeling,” udtaler enhedschef Niels Peter Hansen fra Region Hovedstaden i rapporten.