Prøv avisen

Kvindekroppen som værdipolitisk kampplads

Glædespige eller offer? Debatten om prostitution handler i høj grad om værdier og deler både politikere, forskere og befolkning. Desuden er det diskutabelt, om et forbud mod at købe sex vil mindske prostitutionen eller tvinge de prostituerede over i en kriminel underverden. Foto: .

Regeringen planlægger at forbyde køb af sex. Prostitution har gentagne gange været arena for værdipolitiske diskussioner, ligesom der er stor uenighed om effekten af et forbud

Er den prostituerede en glædespige eller et offer? Er hun et frit individ, der sælger en vare til en forbruger? Eller tværtimod en socialt udsat, måske endda handlet slave, som er tvunget til at lade mænd udnytte sin krop?

Disse to yderligheder i synet på prostituerede kvinder er oldgamle og de politiske argumenter for og imod lige så. Men nu blæser der politisk nye vinde på området, som længe har været centralt i den værdipolitiske debat. I regeringsgrundlaget hedder det, at regeringen vil gennemføre en grundig undersøgelse af et forbud mod købesex.

LÆS OGSÅ: Eksperter: Forbud mod købesex handler mest om værdipolitik

Foreløbig er Justitsministeriets Straffelovråd på vej med en betænkning, der juridisk vurderer effekterne af en eventuel lov imod købesex.

Man skulle umiddelbart tro, at det var en vindermærkesag at forbyde køb af kvindekroppe, men de senere år er fløjene trukket stadig stærkere op, ikke mindst fordi flere prostituerede har fremhævet deres ret til selv at bestemme over deres krop. Over for dem står socialarbejdere og andre, som møder de prostituerede i deres daglige arbejde og bestemt ikke kan nikke genkendende til billedet af selvstændige, frie kvinder med et helt almindeligt arbejde.

Begge fløje hævder at tale de prostitueredes sag og accepterer ikke hinandens præmisser, siger Niels Jul Nielsen, der er lektor på Københavns Universitet og har forsket i prostitution.

Ifølge ham er det et moralsk spørgsmål, hvor begge fløje vil betvivle enhver undersøgelse, der måtte styrke modpartens argumenter:

Blandt fortalerne for et forbud er en stor del af venstrefløjen og en stor del kvinder. Men på modsatte fløj, som er imod et forbud, er også flere venstrefløjsfolk, som blot har et mere frisindet syn på prostitution, samt en del liberale, som mener, at det er kvindens eget frie valg. Hvor den moralske afstandtagen præcis kommer fra, er derfor svært at definere, fordi frisind over for seksuel udfoldelse typisk har knyttet sig til venstrefløjen samt hele kvindebevægelsen. Men lige på dette punkt har de sat bommen ned, fordi de ikke opfatter prostitution som udtryk for frisind, men derimod som undertrykkelse. Modsat kan det også virke paradoksalt, at højrefløjen er imod et forbud, da borgerlige partier og særlig De Konservative har været kendt for at ville holde på de traditionelle former for parforhold og holde seksualiteten inden for ægteskabet.

Men selvom regeringen arbejder hen imod et forbud, er der stadig meget delte meninger om, hvorvidt det reelt vil få en effekt på, hvor mange mænd der går til prostituerede, og om flere af de 3200 prostituerede, der anslås at være i Danmark, vil kvitte erhvervet.

Der er berøringsangst for at ændre på det, fordi der findes myter om, at prostitution løser problemer i samfundet, for eksempel at det forhindrer voldtægt og bliver benyttet af handicappede. Men det passer ikke ifølge undersøgelser, siger Kenneth Reinicke, der er mandeforsker på Roskilde Universitet.

Når vi gang på gang diskuterer, om de prostituerede kvinder gør det frivilligt eller ej, glemmer vi ofte, hvem der egentlig opretholder prostitution. Det er mændene. Og der er langt flere købere end sælgere. En gennemsnitlig prostitueret har jo ikke kun én kunde om dagen, siger han og peger på et forbud mod købesex som det mest effektive middel til at mindske prostitution:

Selvfølgelig ville det ikke forsvinde, ligesom der stadig er folk, der slår deres børn, selvom det er ulovligt. Men det ville reducere det. Og det ville få mændene og resten af samfundet til at åbne øjnene for den virkelighed, som meget af prostitutionen er baseret på, ligesom markedstankegangen om prostitution ville aftage.

Men et forbud vil blot tvinge prostitutionsmiljøet under jorden, hvor kvinderne vil være endnu mere udsat, mener Tine Bømler, der er lektor på Aalborg Universitet og i mange år har forsket i udsatte, heriblandt prostituerede.

Forbyder vi det som i Sverige, mister vi den samfundsmæssige kontrol, og det vil betyde, at de kvinder, som i forvejen er udsat i et hårdt miljø, fuldstændig prisgives til rockermiljøet, siger hun og peger på, at problemet ifølge hende ligger i en modstridende lovgivning fra 1999, hvor prostitution blev afkriminaliseret, men samtidig ikke anerkendt som legalt erhverv selvom skattemyndighederne gerne vil have skat af kvindernes arbejde. Desuden er det problematisk, at kommunerne ikke har en fast praksis for, hvordan de hjælper prostituerede kvinder. For når de prostituerede ikke ved, om de bliver angivet til skattemyndighederne eller mister forældremyndigheden over deres børn, tør de ikke henvende sig, mener Tina Bømler:

Mit råd til politikerne er derfor at få ryddet op i lovgivningen og lave klare bestemmelser for, hvordan man hjælper de prostituerede kvinder, som måtte ønske det, ud af prostitution. Det har vi jo i forvejen på alle mulige andre områder, for eksempel børn, der har været udsat for omsorgssvigt. Hjælpen skal være tilgængelig og et reelt alternativ til den indtægt, kvinderne har fået af prostitution, ellers kan vi lige så godt glemme det.

Danmark er det eneste nordiske land, som endnu ikke har indført et forbud mod at købe sex. Sverige forbød i 1999 køb af sex som det første land i verden, og selvom der endnu ikke foreligger forskning, indikerer en nylig statslig undersøgelse, at omfanget er skrumpet.

Gadeprostitutionen er mindsket, og samtidig har stigningen af internetprostitution været lavere i Sverige end i Danmark, forklarer professor i socialt arbejde Sven-Axel Månsson, som er en af de førende nordiske eksperter i prostitution. Transnational prostitution foregår også i et mindre omfang i Sverige end i Danmark, hvilket til dels kan skyldes forbuddet. Han afviser, at prostitutionen fortsætter mere skjult:

For at prostitution skal være økonomisk rentabel, er den nødt til at være offentligt til stede. Skjules prostitutionen for meget, kan kunderne heller ikke finde den.

Desuden, påpeger han, har loven givet politiet et effektivt redskab i kampen mod menneskehandel og prostitution, fordi de kan anholde sexkunder og bruge dem som vidner imod bagmænd.

Det betyder, at det er mindre favorabelt og økonomisk mindre attraktivt at etablere prostitution i Sverige end i et land, hvor der er mindre regulering på området, siger Sven-Axel Månsson.