Kvinder lige så voldelige som mænd i parforhold

Partnervold mod mænd er tabubelagt, men i hjemmet deler kvinder lige så mange fysiske og specielt psykiske øretæver ud som mænd, mener flere eksperter

Det er tabubelagt, men mange mænd udsættes for vold i hjemmet.
Det er tabubelagt, men mange mænd udsættes for vold i hjemmet. Foto: .

Mænd er også udsat for vold i parhold.

Det fastslår flere eksperter i partnervold. De peger på, at mænd lige så ofte som kvinder udsættes for partnervold, mens ledere fra landets mandekrisecentre melder om massive mørketal på området. Specielt psykisk vold, som består af trusler, hån og bagtalelse, rammer mændene.

"Partnervold går lige meget begge veje, og der eksisterer utrolig meget psykisk vold over for mænd. Chikanerier, der er meget sværere at tackle end fysisk vold. Hvis du hele tiden får at vide, at du er dum og en skiderik, så knækker du til sidst psykisk," siger læge Lise Seidelin, som gennem flere år har behandlet både voldsramte mænd og kvinder på Privathospitalet Lisegården.

Samme melding kommer fra Jan Skaarup, leder af Mandecentret Odense.

"Den fysiske og især den psykiske vold påvirker mændene hårdt. Den er svær at forklare til andre, for det er et tabu at være den, det går ud over i hjemmet. Manden har desuden den opfattelse, at andre ikke synes, det er fedt, når han kommer og hælder tre liter vand ud af øjnene," siger centerlederen.

I sidste uge udkom en rapport om mænds partnervold mod kvinder, hvori det blev beskrevet, at hustruvold årligt koster samfundet en halv milliard kroner. Sådanne opgørelser eksisterer ikke over partnervold mod mænd. Ligestillingsministeriets rapport fra 2008 "Vold mod mænd i Danmark" er til dato den eneste reelle danske undersøgelse af partnervold mod mænd.

I den rapport lyder det, at over 8000 mænd årligt udsættes for husbondvold. Men det tal er alt for lavt og dækker over et massivt mørketal, mener både Jan Skaarup fra Odense og Carsten Nicolaysen, som er leder af Stedet – Center for mænd i krise i Fredericia.

"De 8000 udgør kun et ganske lille udsnit, for der er mange mænd, som aldrig anmelder det. Jeg mener, der er langt flere," siger Carsten Nicolaysen.

Uden for Danmarks grænser er omfanget af husbondvold bedre kortlagt. I Storbritannien har psykologiprofessor John Archer fra University Of Central Lancashire samlet 83 undersøgelser af partnervold og derudfra konkluderet, at kvinder faktisk udøver en smule mere partnervold end mænd, når også mindre voldsepisoder som at kaste ting efter partneren tælles med. Til gengæld er mændene mere farlige, fordi de forvolder størst skade.

Ifølge John Archer kan de engelske undersøgelser med god grund overføres til Danmark, da lande med høj ligestilling – som Danmark – ofte vil have en ganske høj procentdel af partnervoldelige kvinder:

"Samfundets kamp for ligestilling gør det mere sandsynligt, at kvinden vil have mod til at vise sine aggressioner over for manden, fordi kvinden er mere frigjort. Samtidig vil kampen for ligestilling gøre, at manden vil blive bremset i sin vold mod kvinden."