Kvinders overgreb skal undersøges

Forestillingen om at kvinder altid er omsorgsfulde, står i vejen for, at kvindelige krænkere opdages. Projekt skal kortlægge problemet efter sag fra asylcenter på Langeland

Man regner med, at et sted mellem 5 og 20 procent af alle seksuelle krænkelser mod børn begås af kvinder. Billedet er fra det nu lukkede børnecenter i Tullebølle.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen
Man regner med, at et sted mellem 5 og 20 procent af alle seksuelle krænkelser mod børn begås af kvinder. Billedet er fra det nu lukkede børnecenter i Tullebølle. Foto: Rune Aarestrup Pedersen. Foto: Rune Aarestrup Pedersen.

To tidligere ansatte fra det nu lukkede flygtningecenter Tullebølle på Langeland blev i går af Fyns Politi sigtet for seksuelt misbrug af flygtningedrenge på centeret. Sagen har vakt opsigt, ikke kun fordi det påståede misbrug har fundet sted på et opholdssted for uledsagede flygtningebørn, men også fordi de sigtede er kvinder.

I langt de fleste sager, som offentligheden får kendskab til, er den seksuelle krænker en mand.

Men sagen fra Tullebølle, hvor en 52-årig kvinde er sigtet for overgreb mod seks drenge, mens en 35-årig kvinde er sigtet for overgreb mod en dreng, er ikke enestående. Man regner med, at et sted mellem 5 og 20 procent af alle seksuelle krænkelser mod børn begås af kvinder. Men usikkerheden er stor, og der mangler viden om kvindelige krænkere og hvordan man bedst hjælper de børn, der er blevet udsat for krænkelser fra en kvinde.

Derfor har Red Barnet nu med støtte fra Rådet for Offerfonden sat gang i et undersøgende arbejde, der skal afdække problematikken.

”Det er meget tabubelagt og overset, at kvinder begår overgreb. Der er ikke samme mistillid til dem, når de kommer i kontakt med børn, som der er til mænd. Kvinder bliver generelt betragtet som meget omsorgsfulde, og også fra fagfolk er der en tendens til at bagatellisere krænkelser fra kvinder. Der er større konsekvenser, når krænkeren er en mand,” siger Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet.

Marianne Gram, privatpraktiserende psykolog og tidligere lektor på Københavns Universitet, har mange års erfaring i arbejdet med børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Hun hilser Red Barnets indsats velkommen, for som det er nu, er problemet med kvindelige krænkere totalt overset, mener hun.

”Vi forbinder vold med noget maskulint, og i mange år har vi sagt, at for at begå et overgreb må man have en penis. Men vi tænker ikke på, at langt de fleste overgreb mod børn handler om beføling og oralsex. Derudover er langt de fleste behandlere på området kvinder, og det er rigtig svært at skulle definere sit eget køn som den, der laver overgreb,” siger hun.

Ifølge Marianne Gram er der også mange børn, der, når de fortæller, at de er blevet udsat for et overgreb, siger, at det er begået af en mand, selvom krænkeren i virkeligheden var en kvinde. Det gør de dels, fordi det er så tabuiseret at være blevet krænket af en kvinde, og dels fordi de ved, at de får hjælp, når krænkeren er en mand. Problemet er imidlertid, at de ikke får den rette hjælp, når de skjuler sandheden. For selvom det er lige så belastende at have været udsat for et overgreb fra en kvinde som fra en mand, er oplevelsen forskellig.

”Der er nogle andre ting, der belaster efter et overgreb fra en kvinde. Ofte er barnet forvirret og i tvivl om, hvorvidt det overhovedet var et overgreb, de var udsat for, eller om det bare var omsorg. De tolker det hen imod omsorg, men kan samtidig mærke, at de mistede kontrol,” siger Kuno Sørensen.

Forfatter Kristian Ditlev Jensen, der har skrevet romanen ”Det bliver sagt”, hvori han skildrer det tre år lange, seksuelle misbrug, han selv var udsat for som barn, mener, at det skyldes vores stereotype opfattelse af køn, når kvindelige krænkere så ofte overses.

”Der ligger nogle faste værdier for, hvordan vi ser på hinanden som køn. Og kvinder har vi simpelthen svært ved at opfatte som krænkere. Det svarer en smule til, at man i 1950’erne fandt ud af, at rygning var farligt, men folk røg alligevel videre, fordi de simpelthen ikke kunne begribe det,” siger han og fortsætter:

”Helt konkret findes der i Danmark kvinder, der er fængslet for vold, drab, røverier og svindlerier for millioner. Men selv om den slags kvinder tænker vi, at det nok skyldes, at de har haft det svært i livet. Sådan ville man aldrig tænke om en mand – han er bare en gemen forbryder,” siger han.

Ifølge Kristian Ditlev Jensen er der talrige eksempler på, at kvinders misbrug af drenge under 18 år regnes for langt mindre alvorligt end mænds misbrug af piger. Et af de kendte eksempler var forholdet mellem digteren Yahya Hassan og hans tidligere lærerinde og kontaktperson Louise Østergaard, der senere blev idømt en betinget fængselsdom på fem måneder.

”De var i gåseøjne kærester, men hun var altså 38 år, og han kun 16 år. Hun var blevet betroet et ansvar for en sårbar, ung mand og burde have lært, hvordan hun skulle afvise eventuelle seksuelle tilnærmelser fra ham. Og så skrev hun sågar en bog om det, som fik anmelderen i Politiken til at give hende fire hjerter for at have fulgt sit hjerte. Prøv at bytte om på kønnene. Tænk sig, hvis en mandlig pædofil havde gjort det samme,” siger forfatteren.

Men netop dette tankeeksperiment forsømmer mange at gøre, når en voksen kvinde krænker eksempelvis en teenagedreng. For er det ikke i virkeligheden enhver teenagedrengs drøm at blive forført af en voksen kvinde?

”Det kan godt være, at de her drenge går og kigger på kvinder. Men det er fantasier, og dem skal de have lov til at have. Jeg har haft mange unge mænd siddende, som har lært de her kvinder at kende i klubber eller hos kammeraters forældre, men som har svært ved at slippe ud af det, fordi kvinderne lægger så stort pres på dem, og fordi de ikke kender deres egne rettigheder. Det er et voldsomt overgreb på dem,” siger Marianne Gram.

Kuno Sørensen håber, at Red Barnet til foråret har et materiale klar, der kan være med til at rette opmærksomhed på problemet med kvindelige krænkere. Et materiale, der også skal henvende sig til professionelle.

”Også fra fagfolk er der en tendens til at bagatellisere, når det er en kvinde, der har krænket. Men de børn, som har været udsat for overgreb fra kvinder, har ret til lige så professionel behandling som i de omvendte tilfælde.”