Prøv avisen

Lægeetisk Nævn: Svend Lings har klart overtrådt etiske principper

Uanset om retten finder, at Svend Lings har brudt straffeloven eller ej, så har han handlet i strid med den vedtagne etik i sin fagforening, mener Lægeetisk Nævn. Foto: Sonny Munk Carlsen/Ritzau Scanpix

Den tidligere læge Svend Lings har forbrudt sig mod en lang række af Lægeforeningens etiske principper, vurderer Lægeetisk Nævn. Det er principperne, som er uetiske, mener han selv

Svend Lings har overtrådt Lægeforeningens etiske principper ved at offentliggøre og promovere en vejledning i, hvordan man begår selvmord og ved i pressen at have hævdet, at han har udleveret medicin til selvmord. Det vurderer Lægeetisk Nævn, som er Lægeforeningens kollegiale domstol.

”Lægeetisk Nævn finder, at Svend Lings med udarbejdelse, offentliggørelse og anprisning af en vejledning om selvmord klart har handlet i strid med de etiske princippers nummer 15. Princippet slår utvetydigt fast, at lægen aldrig må medvirke til patientens selvmord,” skriver nævnet i sin vurdering.

Formand Carsten Hædersdal uddyber:

”Lægeetisk Nævn er bredt sat sammen, og medlemmerne har set på sagen fra alle sider, og vi er helt enige i afgørelsen.”

Det er Lægeforeningen, som har bedt om vurderingen. Nu skal Lægeforeningens bestyrelse tage stilling til, om den vil anlægge sag ved Voldgiftsretten for at få Svend Lings ekskluderet fra foreningen for brud på principperne.

Lægeetisk Nævn vurderer, at Svend Lings har overtrådt ikke færre end fem principper med sin selvmordsvejledning. Han har blandt andet handlet ”i klar modstrid” med det såkaldte værdighedskrav, som slår fast, at lægen altid skal handle på en måde, der gør ham værdig til tillid fra patienter, kolleger og samfund. Nævnet finder også, at Svend Lings med sin vejledning ”underminerer tilliden til, at lægekolleger vil yde den nødvendige lindring og omsorg”, samt at han har handlet i strid med det princip, der tilsiger, at ”lægen skal respektere love, regler og retningslinjer” – i dette tilfælde drejer det sig om straffelovens paragraf 240 om medvirken til selvmord.

Om Svend Lings har brudt loven, er dog et spørgsmål, der afgøres ved Retten i Svendborg i dag, hvor han er tiltalt for tre tilfælde af medvirken til selvmord. Retten vil også tage stilling til, om Svend Lings har udleveret medicin til selvmord i to tilfælde, hvilket han selv nægter, men som Lægeetisk Nævn også kritiserer ham for.

Men uanset om retten finder, at han har brudt straffeloven eller ej, så har han handlet i strid med den vedtagne etik i sin fagforening, siger Carsten Hædersdal:

”Vi baserer vores bedømmelse og afgørelse på det, vi har hørt ham sige og hørt andre sige om ham i tv og radio.”

”Hvis man som læge går ud og siger, at man har udskrevet recepter på medicin til selvmord, men ikke har gjort det, så opfører man sig ikke, som vi mener, man bør i forhold til værdighedskravet,” supplerer han.

Svend Lings mener, at det er Lægeforeningens etiske principper, som bør laves om, ikke hans adfærd:

”Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er selvmord en menneskeret, og jeg kan ikke se, hvordan det kan være uetisk at hjælpe et svagt og lidende menneske. Hvis det er i strid med Lægeforeningens etiske principper, så er principperne uetiske. Jeg synes, man skal se at få dem bragt i overensstemmelse med menneskerettighederne og befolkningens ønsker,” siger han med henvisning til flere holdningsundersøgelser, der viser, at et flertal af danskerne går ind for en legalisering af aktiv dødshjælp.