Læger: Børn skal ikke skifte juridisk køn

I ny rundspørge blandt læger giver markant flertal udtryk for, at det er uhensigtsmæssigt, hvis juridisk kønsskifte tillades for børn

LGBT+ Danmark ønsker helt at ophæve aldersgrænsen for juridisk kønsskifte. Dog skal forældrene godkende beslutningen for børn under 15 år, mener foreningen.
LGBT+ Danmark ønsker helt at ophæve aldersgrænsen for juridisk kønsskifte. Dog skal forældrene godkende beslutningen for børn under 15 år, mener foreningen. Foto: Mercedes Mehling/Unsplash.

Et stort flertal i Det Etiske Råd er for at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte fra de nuværende 18 år. Der har også tidligere tegnet sig et folketingsflertal for en sænkning af aldersgrænsen. Det gør der sådan set stadig.

Men lige nu har regeringen slået bremsen i, hvilket dog ikke betyder, at idéen er skrottet, lød det i går i folketingssalen fra indenrigsminister Kaare Dybvad (S). Regeringen planlægger at komme med et konkret forslag om et år. Indtil da har den udbedt sig betænkningstid:

”Vi skal tænke os godt om og lytte til de input, der kommer, før vi implementerer en model,” sagde Kaare Dybvad.

Så vidt Det Etiske Råd og Folketinget. En stor gruppe læger siger dog nej tak. I en ny rundspørge om lægers holdninger i etiske spørgsmål, som Kristeligt Dagblad har foretaget blandt 127 danske læger, siger et markant flertal på 74 procent ”nej” til, at det er hensigtsmæssigt, hvis børn kan skifte juridisk køn. 20 procent svarer ”både-og”, mens blot 6 procent svarer ”ja”. Et juridisk kønsskifte involverer ikke operationer, men blot at man ændrer det sidste ciffer i sit cpr-nummer, så det afspejler det køn, man føler sig som.

Anne-Marie Axø Gerdes, der er overlæge og formand for Det Etiske Råd, mener, at lægernes besvarelser hænger sammen med det bredt formulerede spørgsmål, hvor det ikke er defineret, hvad aldersgrænsen i så fald skulle sænkes til. Tidligere på året anbefalede hun selv sammen med 13 af Det Etiske Råds 17 medlemmer, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte justeres ned til 10-12 år.

”Men jeg ville også blive nødt til at svare ’nej’ her, for i princippet svarer man ja til, at der ikke skal være en aldersgrænse. Og det mener jeg, der skal,” siger Anne-Marie Axø Gerdes.

For hende er det derfor ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt aldersgrænsen skal sænkes eller ej.

”Det er i høj grad et spørgsmål om, hvad den i så fald skal ned på. Børnene skal have en vis modenhed, før de kan være med til at træffe en sådan beslutning. Små børn leger med kønsroller, og det skal de have lov til. Man skal heller ikke tale et problem op, som ikke nødvendigvis findes. For vi ved, at små børns opfattelse af kønsroller og køns-identitet generelt er mindre fast end hos ældre børn og unge,” siger hun.

Juridisk kønsskifte for børn er et område, hvor det er afgørende, at der bliver trådt varsomt, og at vi som samfund tænker os rigtig godt om, før vi giver også børn en så omfattende frihedsrettighed.

Sådan lyder det fra Morten Bangs-gaard, der er teologistuderende og medlem af Det Etiske Råd. Som det eneste medlem af rådet anbefalede han tidligere på året, at den nuværende aldersgrænse på 18 år fastholdes. Derfor glæder det ham, at flertallet af lægernes besvarelser også peger i den retning.

”Det at danne sig er for mange en næsten livslang opgave og ikke noget, der kun hører barndommen til. Der er ikke noget nyt i, at vi især i vores tidlige år forholder os til vores køn og afprøver det på forskellige måder. Men for det meste ser vi, at barnet efter kortere eller længere tid falder tilbage og finder sig til rette i sit biologiske køn. Jeg er bekymret for, at børn kan blive stillet til ansvar for den naturlige afprøvning ved at afkræve dem et valg,” siger han.

Desuden frygter han, at blot det at ændre det sidste ciffer i sit cpr-nummer risikerer at medføre en form for falsk anerkendelse.

”Jeg tror, vi i stedet alle sammen kan blive bedre til at rumme de her børn, mens de afprøver og udfordrer deres køn, og anerkende dem på et mere eksistentielt plan,” siger han.

Lægernes besvarelser kommer heller ikke bag på tidligere praktiserende læge Hans Holmsgaard. Han er en del af presseudvalget i Kristelig Lægeforening, hvor han også er tidligere formand. Foreningen ligger helt på linje med det store flertal af lægerne i Kristeligt Dagblads rundspørge, oplyser han.

”For os handler det grundlæggende om at beskytte børn mod at skulle træffe en så alvorlig beslutning. Det er et valg, som har betydning for et barns kønsidentitet, og der er desuden en masse praktiske problemer, som man ikke har taget stilling til. For eksempel omklædning i forbindelse med sport,” siger han og slår fast, at Kristelig Lægeforening mener, at den nuværende aldersgrænse på 18 år bør fastholdes:

”Det er ikke en beslutning, man bør træffe, før man er myndig.”

Sekretariatschef i LGBT+ Danmark Susanne Branner Jespersen er lodret uenig. Hun mener, at det er udtryk for uvidenhed, når så stor en andel af lægerne svarer ”nej” til, om det er hensigtsmæssigt med juridisk kønsskifte for børn.

”Det er et område, der er rigtig mange holdninger til, men meget lidt viden om. Det gælder generelt i befolkningen, og jeg synes, besvarelserne afslører, at det også gælder blandt læger,” siger hun.

LGBT+ Danmark ønsker helt at ophæve aldersgrænsen for juridisk kønsskifte. Dog skal forældrene godkende beslutningen for børn under 15 år, mener foreningen. Susanne Branner Jespersen fortæller, at hun udmærket er klar over, at det ikke drejer sig om særlig mange børn, men at det er enormt vigtigt for dem, det gør.

”I hver eneste interaktion med det offentlige bliver børnene lige nu fejl-kønnet. Man kan sammenligne det med at gå rundt med et stort blåt mærke, som nogle hele tiden trykker på. Det mener jeg ikke, vi kan være bekendt over for børn,” siger hun.