Læger: Corona-særlovene må afskaffes nu

Corona er så meget under kontrol i Danmark, at der lægefagligt ikke er grund til at fastholde hasteloven med vidtgående beføjelser siger overlæger

”Den lovgivning, vi har, gav måske mening de sidste tre uger af marts måned og lidt ind i april, men den giver ingen mening nu,” siger Joachim Hoffmann-Petersen, over­læge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Her foretages en blodprøvetest for antistoffer mod coronavirus (covid-19) i telttestcentret på Aalborg Kaserne i maj. – Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.
”Den lovgivning, vi har, gav måske mening de sidste tre uger af marts måned og lidt ind i april, men den giver ingen mening nu,” siger Joachim Hoffmann-Petersen, over­læge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Her foretages en blodprøvetest for antistoffer mod coronavirus (covid-19) i telttestcentret på Aalborg Kaserne i maj. – Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

I marts, da corona-pandemien så mest truende ud, hastede Folketinget en lov igennem, som gav sundhedsministeren vidtgående beføjelser blandt andet til at bruge tvang over for personer, der er smittet med farlig sygdom eller blot mistænkes for at være det.

Men nu er corona så meget under kontrol, at der ingen lægefaglig grund er til at fastholde loven, der er ”det største overgreb på grundloven nogensinde”, mener Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

”Den lovgivning, vi har, gav måske mening de sidste tre uger af marts måned og lidt ind i april, men den giver ingen mening nu. Og vi er så forberedte til coronaepidemiens bølge to, at jeg simpelthen ikke kan se, hvornår den skulle give mening. Jeg kan ikke se argumentet for, at Grundloven skal gradbøjes, når vi har så utroligt lavt et smittetal, som vi har, takket være at befolkningen i så høj grad overholder retningslinjerne,” siger han.

Den holdning deler Anders Beich, overlæge og formand for DSAM, der er de praktiserende lægers videnskabelige selskab.

”Der er ikke behov for loven. Jeg har ikke set nogen have behov for at bruge de muligheder, der er i den. Det er jo altid kedeligt at have noget stadfæstet i en lov, som man ikke har behov for. Især når det handler om grundlæggende frihedsrettigheder,” siger han.

Loven blev vedtaget af Folketinget den 12. marts, hvor smitten med covid-19 steg dramatisk ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), og han præsenterede sin velkendte planche med den røde og den grønne kurve.

Siden kom smitten med coronavirus så meget under kontrol, at der ifølge det seneste tal fra Statens Serum Institut i fredags kun var 49 nye bekræftede tilfælde det seneste døgn, og hospitalerne stort set står tomme med kun 20 indlagte med corona i alt.

Loven har en såkaldt solnedgangsklausul og udløber den 1. marts 2021. Men selv hvis der kommer en anden bølge af corona til efteråret, er sundhedsvæsenet nu rustet så godt, at det heller ikke giver mening at fastholde oven i dét scenarie, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

”Jeg er ikke tilstrækkeligt bekymret for anden bølge til, at jeg mener, at det retfærdiggør, at sundhedsministeren har beføjelser, som rækker ud over det, der normalt er rodfæstet i Grundloven.”

”Lovgivning skal jo ikke give myndighederne rettigheder, som ikke er nødvendige. Det er meget vigtigt, at vi ikke lader muligheder stå åbne i lovgivningen, bare fordi det er meget bekvemt. Nødlovgivning skal kun være gældende, så længe den tilstand, man regner med, at den skal bruges til, er der. Den er der i min optik ikke nu,” siger Anders Beich.

Politisk bliver der nu fra det yderste højre til det yderste venstre lagt pres på regeringen for at ændre epidemiloven snarest muligt og gerne i løbet af efteråret, længe inden den såkaldte solnedgangsklausul udløber. Partierne var allerede til møde med Magnus Heunicke umiddelbart før sommerferien for at drøfte sagen.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt siger, at de vidtgående beføjelser, som ministeren fik i hasteloven, ikke bliver videreført i en ny lov, som skal kunne bruges ved fremtidige epidemier.

”Vi skal ikke igen ud og lave hastelovgivning i Folketinget, hvor man ikke kan nå at få svar på sine spørgsmål,” siger Liselotte Blixt.

”Vi skal have nogle retningslinjer, men vi skal ikke ud i at tvangsbehandle og tvangsmedicinere folk. Det er noget af det, de fleste har reageret på, og det sætter gang i de værste konspirationsteorier, som er taget helt ud af konteksten. Men der må vi sige, at sådan bliver det ikke. Vi skal ikke have en stat, der kan gøre hvad som helst med sine borgere. Man skal kunne lukke af, man skal kunne lukke grænser, man skal kunne lukke forretninger, og man skal måske også kunne få omdirigeret produktion, så man er bedre forberedt næste gang.”

Også De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, mener, at lægerne har ret i deres kritik.

”Vi gav ministeren meget, meget vidtgående beføjelser og flyttede kompetencen fra Sundhedsstyrelsen og de lokale epidemikommissioner over til ministeren. Elementerne med tvangsmedicinering, tvangsundersøgelser, ekspropriation uden almindelige høringsperioder og så videre er meget, meget vidtgående,” siger han og glæder sig over, at de mest vidtgående regler ikke har været i brug.

”Vi vil presse på for, at det kommer til at gå så hurtigt som muligt med en ny lov under hensyntagen til, at vi skal have lavet en ordentlig epidemilovgivning, som er holdbar, så vi ikke kommer i en lignende situation, hvor vi skal overføre en masse kompetence til en regering. Det skal ikke på samme måde være ministerbeføjelser, som ligger til grund for de beslutninger, man træffer,” siger han.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund pointerer, at det er vigtigt at sikre borgernes frihedsrettigheder i en kommende epidemilov.

”Vi har fokus på, at de indgreb, der kan sættes i værk, primært sker efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men at det politisk stadig skal være muligt at gå længere efter et forsigtighedsprincip. Der bliver det afgørende, at vi ved, hvornår vi taler ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, og hvornår vi taler ud fra et politisk perspektiv. Og at vi samtidig sikrer, at det sker med et politisk flertal i Folketinget og ikke med en ministerbeføjelse,” siger han.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kan ifølge ministeriet på grund af ferie ikke udtale sig om lægernes kritik af de vidtgående ministerbeføjelser og muligheden for tvangsindgreb over for borgerne i den gældende lov.

Ministeriet bekræfter dog i en mail til Kristeligt Dagblad ordførernes oplysninger om, at forberedelsen af en ny lov allerede er i gang, og at der er planlagt et nyt møde om sagen til august.