Læger: Omskæring påfører unødig smerte

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin mener, at aldersgrænsen for rituel drengeomskæring bør hæves til 18 år, fordi indgrebet risikerer at påføre børn smerter. I 2020 skal vi ikke have børn, der skriger af smerte, fordi vi ikke kan bedøve dem, siger formanden for selskabet. En kollega er uenig

”Der er mange, som har argumenteret for omskæring ud fra religiøse argumenter. Men forbavsende få har argumenteret for, at drengene skal være smertefri," siger overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Joachim Hoffmann-Petersen. Modelfoto.
”Der er mange, som har argumenteret for omskæring ud fra religiøse argumenter. Men forbavsende få har argumenteret for, at drengene skal være smertefri," siger overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Joachim Hoffmann-Petersen. Modelfoto. Foto: Albertus Engbers/Panthermedia/Ritzau Scanpix.

Lokalbedøvelse og såkaldt tryllecreme er ikke nok til at smertedække drengebørn under rituel omskæring, og det er ifølge Lægemiddelstyrelsen slet ikke tilladt at bruge disse midler til børn under et år. Derfor er det uetisk og i strid med gode standarder for smertebehandling i 2020, når der udføres omskæring med den slags bedøvelse.

Det mener Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (Dasaim), der i et høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed fremhæver, at ingen af de former for lokalbedøvelse, der bruges i dag, giver sikkerhed for smertefrihed under omskæring.

Svaret kommer, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed i øjeblikket er ved at indhente høringssvar til en ny opdatering af et notat om rituel omskæring fra 2013. Samtidig har politikerne i Folketinget foreløbig udskudt behandlingen af et borgerforslag om en mindstealder på 18 år for rituel omskæring, der har samlet 50.000 underskrifter.

”Når vi bedøver drenge til medicinsk begrundet omskæring på grund af for eksempel forhudsforsnævring, bruger vi altid fuld bedøvelse. Hvorfor skal drenge, der omskæres rituelt, have et fagligt dårligere tilbud end drenge, der omskæres af medicinske årsager?,” lyder det fra overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Joachim Hoffmann-Petersen, som vurderer, at der med den gældende vejledning ganske givet er børn, der får foretaget rituel omskæring under store smerter.

”Der er mange, som har argumenteret for omskæring ud fra religiøse argumenter. Men forbavsende få har argumenteret for, at drengene skal være smertefri. Det er 2020, og det er mig ubegribeligt, at man ikke er enige om, at vi ikke skal have børn, der skriger, fordi de ikke bliver bedøvet. På grund af en mere kompleks nerveforsyning, er det langt vanskeligere at lokalbedøve penis end for eksempel en finger. Vores holdning er, at omskæring af raske personer kræver informeret samtykke. Det vil sige en aldersgrænse på 18 år,” siger Joachim HoffmannPetersen.

Han understreger samtidig, at en fuld bedøvelse af små børn under to år er risikabelt og et indgreb, som læger kun bruger i forbindelse med nødvendige operationer.

Anæstesilæge Mohammed Sohail Asghar er uenig og mener ikke, at anæstesilægernes selskab har tilstrækkelig videnskabelig evidens for deres påstand.

”Hvis vi kigger på anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og andre videnskabelige selskaber, så fremgår det, at en overfladebedøvelse med tryllecreme plus en lokalbedøvelse er tilstrækkelig. Jeg hæfter mig også ved, at der ikke findes nogen andre internationale videnskabelige selskaber, der anbefaler fuldbedøvelse til ikke-medicinsk omskæring af drenge under to år. Den yderste konsekvens af selskabets holdning er, at det lille barn, der skal have syet en finger, bør lægges i fuld bedøvelse, og det bliver de ikke. Min største anke er, at beslutningen ikke bygger på videnskab, men på en politisk motivation om at forbyde ikke-medicinsk omskæring af drenge under 18 år,” siger Mohammed Sohail Asghar, der er aktiv i foreningen Circuminfo, som oplyser om omskæring.

Joachim Hoffmann-Petersen medgiver, at selskabet går ind på et politisk følsomt område.

”Konklusionen er ikke politisk, men kommer efter en vurdering fra børneudvalget for anæstesi, som samler de læger, der ved allermest om bedøvelse af børn i Danmark, og der er generelt stor opbakning til holdningen blandt vores medlemmer,” siger Joachim HoffmannPetersen.

I det foreløbige udkast til notat fremhæver Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er identificeret få og forbigående skadevirkninger i forbindelse med bedøvelse. Desuden har gennemgangen af styrelsens tilsynssager siden 2011 vist to alvorlige komplikationer under anlæggelse af lokal bedøvelse.

Styrelsen konkluderer i det foreløbige udkast, at der ikke findes et enkelt svar på, hvordan der i forbindelse med omskæring gives tilstrækkelig og sikker bedøvelse og smertelindring til alle børn.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Det Jødiske Samfund.