Landkommuner har flere hjemløse end tidligere. Nogle gemmer sig i skoven

Landkommuner har flere hjemløse end tidligere. De lever anderledes end i storbyen og gemmer sig ofte, siger leder af Kirkens Korshær på Lolland-Falster

En ekspert forklarer den stigende hjemløshed uden for storbyerne med blandt andet mangel på boliger.
En ekspert forklarer den stigende hjemløshed uden for storbyerne med blandt andet mangel på boliger. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix.

Når en nabo til skoven ringer for at fortælle, at en hjemløs har slået et telt op, så kører en medarbejder fra Kirkens Korshærs ud i en lille Honda Jazz og banker høfligt på teltdugen for at høre, om der er brug for hjælp.

Maria Mistarz Benzon leder Kirkens Korshærs sociale arbejde på Lolland-Falster, og hun fortæller, at organisationen i disse år støder på en ny type hjemløse, der flytter ud i skoven for at gemme sig for omverdenen. Helt generelt oplever Maria Mistarz Benzon hjemløshed på Lolland-Falster som et stigende problem.

”Vi møder mennesker, der sover på banegårde, i parker og ude i skoven. Hjemløse på landet har samme problemer som byens hjemløse, men de gemmer sig ofte på en anden måde i byerne, og deres psykiske skrøbelighed bliver ikke mindre af, at de ofte er alene. Vores seneste opgørelse fra 2020 viser, at vi det år hjalp syv hjemløse fra skoven videre, og vi mødte nok tre gange så mange, der sov i skoven,” siger Maria Mistarz Benzon.

Kirkens Korshær, Frelsens Hær og KFUM’s Sociale Arbejde melder om en udvikling, hvor antallet af hjemløse i især landdistrikter og mellemstore samt mindre byer stiger.

Den seneste hjemløsetælling fra 2019 viser, at 2457 af landets i alt 6431 hjemløse var registreret i mindre eller mellemstore provinsbyer og i landkommuner. Den viser også, at hjemløsheden i landkommunerne er vokset med 23 procent siden 2017. På Lolland-Falster er der ifølge tællingen 135 hjemløse, og Slagelse med 170 hjemløse har en af landets højeste forekomster af hjemløshed målt i forhold til indbyggertallet.

Forstander Karen-Marie Heltoft fra forsorgshjemmet Toften i Slagelse fortæller, at de hjemløse på Toften har mere komplekse problemer end tidligere.

”En stor del af dem, vi hjælper, har sammensatte udfordringer. Ofte har de både et misbrug, psykiske problemer og fysiske lidelser afledt af et hårdt liv,” siger Karen-Marie Heltoft.

Hvis hjemløsheden i Slagelse skal bringes ned, kræver det ifølge Karen-Marie Heltoft flere billige boliger, flere sengepladser i psykiatrien og en social indsats, deri højere grad er indrettet efter den enkeltes behov.

Komplekse problemer vokser

Seniorforsker Lars Benjaminsen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, forklarer også den stigende hjemløshed uden for storbyerne med blandt andet mangel på boliger.

”Der sker også en udflytning af socialt udsatte borgere fra hovedstadsområdet, som i nogle tilfælde lejer dårlige boliger hos private, hvilket også øger risikoen for hjemløshed,” siger Lars Benjaminsen, der peger på flere billige boliger i de mindre kommuner og udbygget social støtte som afgørende.

Formanden for socialudvalget i Slagelse Kommune, Sofie Janning (S), forklarer også kommunens mange hjemløse med manglen på billige boliger.

”Vi har også en formodning om, at psykiatrihospitalet i Slagelse er en medvirkende faktor. Vi har desuden mange udsatte familier. Vi har sat penge af, der skal hjælpe hjemløse og især de unge i egen bolig via housing first-princippet, og vi skal i gang med at opføre flere skæve boliger med en social vicevært,” siger Sofie Janning, der håber, at indsatserne vil afspejle sig, når resultatet af hjemløsetællingen i 2022 offentliggøres efter sommerferien.

Kira West, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte og direktør i Hjem til Alle Alliancen, der arbejder på at afskaffe hjemløshed blandt unge, ser den stigende hjemløshed uden for de store byer som et udtryk for, at komplekse sociale problemer stiger i mindre kommuner. Samtidig er der ikke det samme hjælpeapparat omkring socialt udsatte som i storbyer.

"Det er vigtigt, at der er et øget fokus på at have et sikkerhedsnet for de mest udsatte i de mindre kommuner, for der er ingen tvivl om, at der er noget skjult udsathed i provinsen. Fra centralt hold skal der være opmærksomhed på, om de mindre og mellemstore kommuner har mulighed for at give de specialiserede tilbud, som der kan være brug for. Vi skal også være meget opmærksomme på, at boligpriserne i de store byer ikke presser socialt udsatte ud af byerne," siger Kira West.

På Lolland-Falster arrangerede Kirkens Korshær for nylig en konference om den stigende hjemløshed på landet. Maria Mistarz Benzon fremhæver, at sociale problemer som prostitution og hjemløshed af mange betragtes som storbyproblemer:

”Men det er ikke virkeligheden. Vores erfaring er, at det er et langt sejt træk at hjælpe nogle af de ensomme hjemløse, der er flyttet ud for at gemme sig. Vi kan have kontakt med en borger i flere år, før han en dag siger:

”Kan du hjælpe mig med at finde en bolig?”