Prøv avisen

Langsom asylbehandling rammer konvertitter

Flygtningefængslet Ellebæk ligger i det asylcenter, der bliver kaldt Sandholmlejren, ligger i Nordsjælland. Efter nye regler kan konvertitter få genoptaget deres sag - men mange sidder stadig i fængsel. Foto: Bax Lindhardt Denmark. Arkivfoto.

Flere konvertit-asylsøgere er sat i fængsel, selvom deres sager burde være genoptaget efter en ny praksis

I dag kunne endnu en afghansk asylsøger være endt i flygtningefængslet Ellebæk ved asylcenter Sandholm.

Manden fik i juli sidste år afslag på opholdstilladelse i Danmark. Han havde søgt asyl på baggrund af at være konverteret til kristendommen og frygtede derfor for sit liv ved tilbagevenden til Afghanistan. Flygtningenævnet asylmyndighedernes øverste instans vurderede, at mandens konversion ikke var kommet til de afghanske myndigheders kendskab, og at han kunne holde sig fra at praktisere sin tro i hjemlandet og afslog derfor asyl.

LÆS OGSÅ: Asylsøgere forhindres i at blive folkekirkemedlemmer

Men i oktober sidste år ændrede Flygtningenævnet den form for afslag efter kritik fra FN, og mandens sag burde derfor være genoptaget. Det er den ikke, og manden skulle i dag stille hos politiet til et møde, som ofte ender med fængsling i Ellebæk inden udsendelse. Først da advokat Marianne Vølund i går henvendte sig direkte til politiet, undgik manden fremmøde med beskeden fra politiet: Vi har noteret, at han er sygemeldt.

Man skulle tro, at nævnet af egen drift genoptager de sager, de har afvist på et forkert grundlag. Manden er psykisk belastet af frygt for udsendelse, og en frihedsberøvelse vil medføre en yderligere psykisk belastning, siger Marianne Vølund.

Situationen for den afghanske mand er ikke enestående. Advokat Niels-Erik Hansen har haft to tilsvarende sager. I oktober sidste år umiddelbart efter praksisændringen søgte en afghansk, konverteret mand genoptagelse, men intet skete. I april satte politiet ham i Ellebæk-fængslet, og først på hans udvisningsdag gav Flygtningenævnet besked om, at hans sag blev genoptaget.Endnu en mand søgte i november genoptagelse, men i fredags lød meldingen fra politiet, at manden skal frihedsberøves, så han ikke går under jorden. Hans udvisning er sat til den 3. november.

Flygtningenævnet sidder på hænderne. Sagsgangen går simpelthen for langsomt, og det er fuldstændig uanstændigt, når de har begået en fejl, som de oven i købet har indrømmet at have begået. Det kan ikke være rigtigt, at de her asylsøgere skal have jaget en skræk i livet med fængsling, siger Niels-Erik Hansen.

Både Niels-Erik Hansen og Marianne Vølund har fået genoptaget flere konvertit-sager, og fra Flygtningenævnet oplyser sekretariatschef Stig Torp Henriksen, ?at nævnet formentlig har genoptaget 30 sager siden oktober sidste år. Nævnet genoptager ikke af egen drift de tidligere asylafslag, så asylsøgerne eller deres advokater skal selv henvende sig, siger Stig Torp Henriksen.

Nævnet behandler sagerne i den rækkefølge, de kommer ind, og bestræber sig altid på at afgøre sagen, inden en person tvangsmæssigt udsendes af landet. Så hvis vi i sekretariatet får besked fra politiet om en udsendelse på en bestemt dato, vil nævnet altid søge at afgøre genoptagelsesspørgsmålet inden udsendelse.