Livstid til far for at beordre æresdrab

Strenge straffe til alle de dømte for drabet på Ghazala sender et vigtigt signal om, at vi ikke vil have den slags i Danmark, sagde en af anklagerne

Det lykkedes ikke for anklagemyndigheden at få hevet seks gange livstidsdomme i land til de familiemedlemmer, der var med til at slå datteren i familien ihjel.

Men mindre kunne også stille anklagerne tilfredse.

For ud over Ghazala Khans far – den 57-årige Ghulam Abbas – der fik livsvarigt fængsel, blev de øvrige straffet med langvarige fængselsstraffe.

Ghazalas bror, der affyrede revolveren, fik 16 års fængsel. Det samme gjorde de to onkler, der spillede en særlig aktiv rolle i planlæggelsen og udførelsen af drabet.

Lokkeduen, som anklagemyndigheden har kaldt Ghazalas tante, fik en smule rabat og endte på 14 års fængsel. Blandt andet på grund af sit afhængighedsforhold til sin mand, som retsformanden fremhævede.

Men som en ekstra straf skal hun udvises af Danmark, når straffen er afsonet. Noget, hendes forsvarer kaldte for inhumant med tanke på hendes fire børn, der alle i modsætning til moderen er danske statsborgere. Ghazalas fætter fik ligesom tanten 14 års fængsel og en udvisningsdom, og de tre bekendte og venner af familien blev straffet med otte og 10 års fængsel for deres roller i æresdrabet.

– Dommene sender et meget vigtigt signal om, at i Danmark vil vi ikke have den slags. Og straffene er en massiv tilkendegivelse til folk, som eventuelt kunne finde på det samme, sagde anklageren, vicepolitimester Jeanette Wincentz Andersen.

På nær den ene af familiens venner valgte alle de dømte på stedet at anke deres straffe til Højesteret.

/ritzau/