Prøv avisen

Lovforslag rammer især religiøse friskoler

Optager friskolerne flere tosprogede elever, kan det give ekstra støttekroner til undervisning i dansk kultur, historie og sprog.

En måske kommende lov skal gøre det attraktivt for friskolerne at optage flere tosprogede elever og øge muligheden for kontrol af skolerne. Det rammer dog let de forkerte og bryder med 150 års tradition om frihed, siger friskolerne

Regeringen vil have fri- og privatskolerne til at løfte en større del af integrationsbyrden ved at optage flere tosprogede elever. Incitamentet er ekstra støttekroner til undervisning i dansk kultur, historie og sprog, men optager skolerne for mange, eller er for stor en del af de allerede optagede elever tosprogede, er der dog ingen hjælp at hente. Tværtimod skal alle skolerne, også de, der i forvejen gør en ekstra indsats, selv betale den økonomiske gulerod gennem den eksisterende statsstøtte til skolerne – for regeringen vil ikke tilføre ekstra penge, men spare sig til den nye lov.

LÆS OGSÅ:Friskoler i oprør mod regeringen

Lovforslaget fik i sidste uge samtlige repræsentanter for landets seks foreninger for frie grundskoler til at udvandre under et orienteringsmøde i Undervisningsministeriet, skriver DR Nyheder. Forslaget, der også gør det muligt at kontrollere skolerne yderligere med nationale test, er i sin helhed blevet afvist af friskolerne, forklarer formand for Friskolerne Ebbe Lilliendal.

"Helt grundlæggende bryder man med den 150 år gamle tradition, at friskolerne skal stå mål med folkeskolen i sidste ende, mens fag- og metodefrihed ligger fast. Nu vil regeringen dels løbende kunne kontrollere skolernes niveau, selvom flere friskolers undervisning ikke undervejs følger samme progression som folkeskolens, og dels blande sig i, hvilke elever der skal optages på skolerne," siger han.

Har en friskole i udgangspunktet færre end 25 procent tosprogede elever, men øger antallet fra eksempelvis 10 til 15 procent, så vil den ifølge det nye lovforslag kunne få støttekroner til tiltag inden for undervisning i "dansk kultur". Men ud over de muslimske friskoler, der ofte har næsten udelukkende tosprogede elever, vil blandt andre en del af de 21 katolske privatskoler ikke kunne få del i støttekronerne, selvom de gør en indsats for integrationen af tosprogede. Flere af de katolske privatskoler er nemlig så populære hos tosprogede forældre, at andelen af tosprogede elever overstiger de 25 procent, forklarer formand for Foreningen Af Katolske Skoler i Danmark Georg Høhling.

"Det er utroligt svært at gennemskue, hvad hensigten er med dette lovforslag, for mange af de katolske skoler yder faktisk en stor indsats for integrationen. En leder på en katolsk skole med en del tosprogede vil med lovforslaget skulle sige farvel til et i dag eksisterende tilskud, der så gives til en skole med færre tosprogede," siger han.

Det er ikke kun friskolerne, der har svært ved at se på lovforslaget med milde øjne. Oppositionen har samstemmende afvist det, og SF's Folkeskole- og Friskoleordfører, Pernille Vigsø Bagge, kalder det "betændt og betænkeligt".

"Regeringen ønsker jo faktisk slet ikke integration med et sådan forslag. Det handler om at genere friskolerne generelt og dem med mange tosprogede elever som de muslimske friskoler i særdeleshed," siger hun og nævner selv den katolske Sankt Ansgars Skole på Nørrebro i København som eksempel på en skole, der vil blive ramt.

Uddannelsesordfører for De Konservative, Charlotte Dyremose, lægger ikke skjul på, at hensigten er at sprede de tosprogede elever fra folkeskolerne til friskolerne, men siger samtidig, at der ikke er nogen "fidus i at belønne muslimske skoler, der optager flere tosprogede," og derfor er grænsen sat ved de 25 procent. Præsenteret for blandt andre de katolske skolers kattepine, får piben dog en anden lyd.

"Det er jeg da ked af at høre, og så har vi et udestående og en ny diskussion om procentsatsen. Det vil jeg bede ministeren undersøge," siger Charlotte Dyremose.

Kristendemokraternes Per Ørum Jørgensen skriver i en pressemeddelelse, at han ikke støtter lovforslaget, mens undervisningsminister Troels Lund Poulsen efter gårsdagens kritik har indkaldt friskolerne til et nyt møde.

dalsgaard@k.dk