Prøv avisen

Lunkne svar på R-tanke om klimaflygtninge

Margrethe Vestager. - Foto: Leif Tuxen.

Som det første land i verden bør Danmark tilbyde opholdstilladelser til klimaflygtninge, mener De Radikale

De Radikale vil reservere 150 midlertidige opholdstilladelser i Danmark til klimaflygtninge og ændre FN's flygtningekonvention, så den omfatter mennesker på flugt fra klimakatastrofer.

Tanken bliver på forhånd skudt ned af integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), og også den konservative integrationsordfører, Naser Khader, vender tommelen nedad.

- Vi skal ikke udvide flygtningebegrebet til at omfatte andet end individuelt forfulgte, siger han.

Han vil hellere hjælpe i nærområderne end flytte folk til Danmark.

- Tag nu Tuvalu-øgruppen, der risikerer at blive oversvømmet. Det er 20.000 kilometer fra Danmark, og jeg forestiller mig, at det ville være bedre med løsninger tæt på, siger han.

Margrethe Vestager siger, at klimaflygtninge-begrebet skal begrænses til ofre for akutte katastrofer og ikke omfatte eksempelvis mennesker fra områder med tiltagende tørke eller andre snigende forandringer. Og når uheldet er ude, er det op til de ramte lande at bede om hjælp. Ikke enkeltindivider.

- Vores bud er, at et lands regering må hejse det hvide flag og sige, at deres borgere har brug for genhusning, mens landet genopbygges, siger hun og foreslår også, at der opbygges en egentlig FN-fond til formålet.

For generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kam, er det uklart, om det radikale forslag er godt eller skidt.

- Intentionen om at hjælpe, synes jeg, er rigtig. Men vi har ikke fået defineret hvem og efter hvilke regler, der skal gives hjælp, siger han og understreger, at hjælp til klimaflygtninge ikke må gå fra andre flygtninge.