Prøv avisen

Mænd trives bedst med hjemmehjælp

En ny undersøgelse foretaget af Anvendt Kommunal Forskning (AKF) viser, at der er stor forskel på, hvordan ældre mænd og kvinder reagerer på hjemmehjælp. -- Foto: Bjarke Ørsted.

Mens mænds velbefindende stiger, når andre svinger støvsugeren for dem, daler kvindernes markant

Man skulle tro, at de fleste vil sætte pris på at overlade støvsugningen, opvasken og de øvrige huslige pligter til andre – ikke mindst hvis de med alderen har fået svært ved at klare opgaverne selv. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. En ny undersøgelse foretaget af Anvendt Kommunal Forskning (AKF) viser, at der er stor forskel på, hvordan ældre mænd og kvinder reagerer på hjemmehjælp. Mens mænds velbefindende stiger betragteligt, daler kvinders velbefindende nemlig markant, når opgaverne i hjemmet helt eller delvist overtages af det offentlige.

– De forskellige reaktioner kan hænge sammen med, at kvinder i højere grad end mænd oplever det som et nederlag, når de får brug for hjælp til de praktiske ting i hjemmet. Især den ældre generation af kvinder har været vant til at stå enerådigt for husholdningen. Når de mister den evne, er det ikke bare ensbetydende med, at de mister en grad af deres selvbestemmelse, det kan måske også opleves som en form for identitetstab, siger Eigil Boll Hansen, der har stået bag undersøgelsen.

Han peger på, at mændene omvendt har været vant til at overlade det huslige til andre – deres koner – og at de derfor kan blive mere bekymrede, når de bliver alene og oplever, at de ikke magter opgaven. Så er det en stor lettelse at andre tager over. Ifølge undersøgelsen stiger de ældre mænds velbefindende ligefrem i takt med antallet af besøg fra hjemmehjælpen – jo mere hjemmehjælp, desto bedre. Desvære er det modsatte også tilfældet for kvinderne – jo mere hjemmehjælp de modtager, desto dårligere får de det. Og det giver stof til eftertanke, mener Eigil Boll Hansen.

– Vi ville i udgangspunktet undersøge om hjemmehjælp har forbyggende effekt, men det viste sig, at det har den ikke. Omvendt tyder meget på, at de praktiske opgaver i hjemmet ligefrem kan være med til at vedligeholde de ældres funktionsdygtighed. Når vores undersøgelse så oven i købet viser, at kvinder trives bedre, når de får mulighed for at gøre så meget som muligt selv, peger meget på, at man skal passe på med at drukne de gamle i hjemmehjælp, siger Eigil Boll Hansen.

Undersøgelsen af ældres tilfredshed ved hjemmehjælp bygger på oplysninger fra i alt 1317 borgere i alderen 67 til 77 år.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk