Prøv avisen

Madspild og momsregler

Historien er klausuleret til torsdagsaviserne

... ... ...

* Hvis en forretning forærer varer væk, så skal den betale udtagningsmoms. Det gælder også, selv om varerne er mere eller mindre værdiløse eller har ramt sidste salgsdato.

Eksempel:

* Hvis en bager stiller en trillebør med overskudsbrød uden for sin forretning og lader de forbipasserende forsyne sig, så skal der betales udtagningsmoms af varerne.

* Hvis bageren i stedet smider varerne i en container, skal der ikke betales moms.

Hvis forretningen vil undgå at betale udtagningsmoms, så skal den forære varerne til en indsamlingsorganisation. Så skal der kun betales et symbolsk beløb per kilo eller ton.

Kilde: Depechen, DBO Danmark.

/ritzau/