Mænd er sværest at redde fra selvmord

Nye tal viser, at skellet mellem kvinder og mænd vokser i selvmordsstatistikken. De nuværende forebyggende tilbud appellerer ikke til mænd, lyder det

Undersøgelser af personer, som dør ved selvmord, viser, at kvinder generelt er mere i kontakt med psykiatrien end mænd. Modelfoto
Undersøgelser af personer, som dør ved selvmord, viser, at kvinder generelt er mere i kontakt med psykiatrien end mænd. Modelfoto. Foto: Mads Jensen.

Et stigende antal mænd tog i 2014 livet af sig selv. Det viser nye tal fra dødsårsagsregistret.

I alt begik 487 mænd selvmord, hvilket var 21 flere end året før, og den lille stigning har betydet, at det samlede antal selvmord i 2014 steg fra 631 til 654, og at skellet mellem antallet af kvinder og mænd, der begår selvmord, er blevet større. 166 kvinder begik selvmord i 2014, og dermed er der godt tre gange så mange selvmord blandt mænd som blandt kvinder.

Generelt er det samlede antal selvmord i Danmark dog faldet over en årrække, men mindst blandt mænd. Siden 1995, hvor i alt 924 danskere tog livet af sig, er antallet af selvmord blandt mænd faldet med knap en tredjedel og blandt kvinder med cirka 45 procent.

En forklaring på dette er, at mændene ikke tager lige så let imod de forebyggende tilbud, siger psykolog Jan-Henrik Winsløv, som er leder af Enhed for Selvmordsforebyggelse i Region Nordjylland.

”Undersøgelser af personer, som dør ved selvmord, viser, at kvinder generelt er mere i kontakt med psykiatrien end mænd. Det betyder ikke, at mænd har mindre brug for det, men derimod at de er dårligere til at henvende sig til en læge eller andre sundhedstilbud. Derfor bliver udsatte og selvmordstruede mænd også i mindre grad opdaget, før det er for sent,” siger han og tilføjer, at kvinder med problemer også oftere søger hjælp i deres netværk.

Tidligere undersøgelser har ifølge Jan-Henrik Winsløv vist, at behandling kan forebygge selvmord og selvmordsforsøg.

”Derfor er det vigtigt at få dem ind, men det kræver, at de vil tale om deres problemer. Noget tyder på, at vi skal have en anden arbejdstilgang, hvad angår udsatte mænd, og det er vigtigt at huske på. For når mænd vil begå selvmord, så bruger de mere fatale metoder.”

Det sidstnævnte er også en forklaring på, at selvmords-tallene for kvinder falder mest, siger Knud Juel, som er professor ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

”Vi ved, at mænd bruger mere voldsomme selvmordsmetoder som hængning og skud, mens kvinder mere har brugt forgiftning. Derfor har kvinder været mest påvirket af, at man de seneste år har forsøgt at forebygge akutte selvmord ved at gøre husholdningsgas mindre tilgængelig og sørget for, at panodiler kun kan købes i små pakker,” siger han.

I 2014 døde 203 mænd ved hængning og kvælning mod 53 kvinder, og 71 kvinder forgiftede sig mod 118 mænd.

Til gengæld registreres der flere selvmordsforsøg blandt særligt unge kvinder end blandt unge mænd, tilføjer Knud Juel. Det skyldes ofte forgiftning eller snitsår i håndleddene.

Psykolog og tidligere leder af Center for Selvmordsforebyggelse i Aarhus Bente Hjorth Madsen har løbende beskrevet problematikkerne ved at forebygge selvmord blandt mænd, senest med bogen ”På Kanten af Livet” og hjemmesiden Forebyg Selvmord. Ifølge hende er det primært mænd mellem 30 og 60, der begår selvmord, men gruppen er også overrepræsenteret blandt ældre.

”Det er et væsentligt problem, at vi har så mange flere mænd i selvmordstatikken, for det viser, at de mindre ofte kan reddes med de eksisterende tilbud. Mænd reagerer ofte mindre hensigtsmæssigt på skilsmisser og brud og skjuler eller ignorerer tegn på depression. Det betyder, de ikke får den relevante behandling. De standser ikke op i tide, men tror på, de kan klare sig selv og deler ikke deres tanker med nogen,” siger hun.

Dette forår vil det treårige projekt Sikker Psykiatri, som er ledet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden, sætte fokus på selvmord. Forberedelserne er allerede i gang med research og workshops, og her vil man også være opmærksom på kønsforskelle, siger projektleder Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

”Vi vil forsøge meget åbent at identificere alle de problemstillinger, der findes rundt i landet for at blive klogere på, hvordan vi kan forebygge selvmord. Det er afgørende at kigge nærmere på problemstillingen, da den fylder inden for psykiatrien. Ethvert selvmord er et for meget, og det kan samtidig have tragiske konsekvenser for de pårørende.”