Børn uden sommerferiefortællinger oplever social isolation

Det hæmmer især udsatte børn at stå uden en rejse at fortælle om, når de kommer tilbage fra ferien, mener børnepsykolog. Sidste år var hver femte danske børnefamilie ikke på ferie

Det er afgørende for udsatte børns trivsel og læringsevne, at de kan tale med, når de sidder i rundkredsen og skal berette om sommerferien, siger konsulent for Røde Kors sommerlejre. Modelfoto.
Det er afgørende for udsatte børns trivsel og læringsevne, at de kan tale med, når de sidder i rundkredsen og skal berette om sommerferien, siger konsulent for Røde Kors sommerlejre. Modelfoto. .

”Thailand”, ”Kroatien”, ”sommerhus”, har det lydt i landets skoler og daginstitutioner, når børn den seneste tid er blevet spurgt til deres sommerferieplaner.

Men nogle børn har ikke haft noget at fortælle. En måling, som Voxmeter har lavet for Røde Kors, viser, at hver femte danske børnefamilie ikke var på sommerferie sidste år.

Af de 1128 adspurgte børnefamilier var 19,4 procent ingen steder. For 37,4 procent af dem var det økonomien, der spændte ben.

Det skader især udsatte børns inklusion i fællesskabet ikke at have nogen ferie at fortælle om. Det mener Benedicte Ohrt Fehler, konsulent for Røde Kors' ferielejre .

”Det er afgørende for udsatte børns trivsel og læringsevne, at de kan tale med, når de sidder i rundkredsen og skal berette om sommerferien. At kunne sige, jeg har været i sommerhus eller på stranden, er med til at modgå social isolation, ” siger Benedicte Ohrt Fehler.

Børne- og familiepsykolog, John Halse, er enig.

”Skal du på ferie, er du nogen. For et sårbart barn lægger en manglende sommer-ferie sig i en række af negative oplevelser, hvor det igen må svare, at det ikke kan. Det giver et hak i selvværdet og skaber en følelse af eksklusion, ” siger John Halse.

Størrelsen på forældrenes pengepung gør ifølge ham de udsatte børn endnu mere sårbare, når der sammenlignes sommerferier i skolen.

”Vi udstiller konstant det, vi kan gøre for vores penge. Selv i sommerferien eksponerer vi vores oplevelser på de sociale medier, også mens vi er afsted. Det samme gælder børn, der måler hinanden på, om de har en iPhone 6 eller skal ud at rejse. Der er ikke mange point at hente, hvis man bare har været med fritidsordningen på endagstur,” siger John Halse.

Så længe forældrene og omgivelserne italesætter gratis oplevelser som blåbærjagt i skoven som noget værdifuldt, har det dog ingen betydning for børns trivsel, om de skal på sommerferie eller ej.

Det mener Lola Jensen, der er familievejleder.

”Frem for at sige: 'Vi har ikke råd, så vi skal desværre kun...“', kan forældrene udtrykke en stolthed over, at de har hinanden som familie og kan hygge sig med leg, frihed og kedsomhed, som man kan finde alle steder. Gør de det, lider barnet ikke afsavn,” siger hun.

En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at børn der vokser op i fattigdom, har ringere chancer for at klare sig godt i uddannelsessystemet.

Ifølge Mette Deding, der er forskningsleder ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, kan sommerferien være et led i den ligning. Den manglende sommerferie hæmmer nemlig læringen.

”Undersøgelser viser, at børn fra socialt svage familier præsterer dårligere i tests efter en sommerferie end før. Hvor børn fra ressourcestærke hjem formentlig får oplevelser og samtaler med voksne hen over sommeren, der supplerer det, de allerede har lært i skolen, kan udsatte børn miste en positiv stimulans af deres læring, hvis de bare går rundt for sig selv, ” forklarer hun.

Når børnene vender tilbage fra sommerferie, mener John Halse, at skoler og dagsinstitutioner kan være med til at sikre udsatte børns trivsel, hvis de italesætter ferie som en fritid, man kan bruge forskelligt.