Mavefornemmelse afgør troen på evolution

Forskere finder, at mennesker ikke bedømmer ideer ud fra logik alene, men også ud fra mavefornemmelsen

Mavefornemmelse afgør troen på evolution

Hvordan er mennesket blevet menneske? De fleste mener, at Darwins lære om evolution er den mest præcise forklaring. Men der er også dem, typisk kaldet kreationister, som mener, at mennesket og alt andet levende blev skabt i færdig form af en guddommelig kraft.

Nu mener forskere at have fundet frem til, hvad der er afgørende for, hvordan vi forholder os til livets opståen og udvikling. Den almindelige opfattelse har været, at viden og religiøs overbevisning er de vigtigste faktorer. Men en sammenligning af et større antal studier afslører, at den sammenhæng ikke er særlig stærk. Associeret professor David Haury fra Ohio State University i USA og hans forskerhold besluttede derfor at efterprøve en tredje faktor: Nemlig at den menneskelige hjerne ikke udelukkende dømmer en idé efter logik, men også efter hvordan idéen føles.

LÆS OGSÅ:
Amerikanske præster afviser evolutionen

For at finde ud af, om mavefornemmelse virkelig overtrumfer både viden og religiøs overbevisning, stillede de 124 koreanske studerende, der gerne vil være biologilærere, en række spørgsmål om evolution. De bad de studerende om også at svare, hvor sikre de var på deres svar en indikator på deres mavefornemmelse. Konklusionen blev, at intuition havde markant indflydelse på, hvilke udsagn de studerende accepterede, og at svarene var uafhængige af, hvor meget de kendte til evolutionsteorierne, og hvad de i øvrigt troede på. Selv studerende med stor faktuel viden om evolution accepterede kun udsagnene, hvis deres intuition sagde dem, at svaret var rigtigt.

Forskningen er vigtig for undervisningen i evolution, mener David Haury. For konflikten mellem intuition og mavefornemmelse er afgørende for, hvordan vi vurderer teorier og idéer, siger han til det videnskabelige internetmagasin Science Daily.